Pressmeddelande -

Var femte nyexaminerad akademiker har inget jobb

Var femte akademiker har inget jobb cirka ett år efter examen, visar Juseks årliga arbetsmarknadsundersökning. Av dem som fått jobb är det bara tre av tio som har arbete som helt motsvarar utbildningen. Det är fortfarande en dyster arbetsmarknad som möter nyexaminerade akademiker. Juseks arbetsmarknadsundersökning – en totalundersökning bland dem som tagit examen inom samhällsvetenskapliga och juridiska området mellan september 2004 och augusti 2005 – visar att 20 procent är utan jobb idag. Av dessa är 10 procent öppet arbetslösa. - Trots blomstrande ekonomi kvarstår Sveriges problem med mycket hög arbetslöshet bland unga akademiker, säger Juseks vd Louise Adelborg. Jämfört med fjolårets undersökning då 26 procent stod utan arbete har läget för nyblivna akademiker ljusnat något. Men om man jämför med högkonjunkturen i slutet av 90-talet är årets siffra oroväckande, anser Jusek om undersökningen som presenteras i sin helhet under Juseks utbildningspolitiska dag den 3 maj. Av dem som tog examen mellan september 1999 och augusti 2000 var endast 8 procent utan jobb i mars 2001. - Att något fler får jobb efter examen är glädjande. Men med tanke på att vi befinner oss i en högkonjunktur är förbättringen alldeles för liten. Det stärker våra farhågor om att vissa utbildningar är fel dimensionerade. Därför är det glädjande att utbildningsminister Leif Pagrotsky nu vill att universiteten tydligare kopplar utbildningarna till arbetsmarknadens behov, säger Louise Adelborg. Av dem nyexaminerade i undersökningen som fått jobb har endast 29 procent arbetsuppgifter som helt motsvarar utbildningen. 49 procent har uppgett att de har arbetsuppgifter som delvis motsvarar utbildningen och 22 procent jobbar med något helt annat. - Men detta problem går att lösa. Om universitet och högskolor får uppdraget och resurserna att satsa på karriärvägledning och kontaktskapande verksamhet under studietiden så betalar det sig genast genom att fler får jobb inom sitt yrke. På Stockholms universitet har man två anställda som ska coacha drygt 30 000 studenter. Det är självklart en omöjlighet, säger Louise Adelborg. Arbetslöshet bland nyexaminerade akademiker från 2001 och framåt: 2006 var andelen nyexaminerade utan jobb 20 % (varav 10 % öppet arbetslösa) 2005 var 26 % utan jobb (varav 13 % öppet arbetslösa) 2004 var 20 % utan jobb (varav 13 % öppet arbetslösa) 2003 var 16 % utan jobb (varav 9 % öppet arbetslösa) 2002 var 12 % utan jobb (varav 5 % öppet arbetslösa) 2001 var 8 % utan jobb (varav 2 %öppet arbetslösa) Liksom i tidigare undersökningar är det juristerna som har störst möjlighet att få jobb efter examen. Av juristerna är 14 procent utan jobb, och av dem som fått jobb har 40 procent jobb som helt motsvarar utbildningen. Sämst är läget för samhällsvetare med 29 procent utan arbete. Se undersökningen med tabeller och länsvisa siffror i bifogad fil eller på www.jusek.se För kommentarer Louise Adelborg, vd Jusek, 08-665 29 11, 070-665 29 11 Göran Boldt, ansvarig för utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska frågor på Jusek, 08-665 29 13, 070-665 29 13 Stephanie Sjöberg, pressansvarig Jusek, 08-665 29 55, 070-665 29 55 Många och dyra poäng – en dag om högre utbildning och arbete Undersökningen presenteras också under Juseks utbildningspolitiska dag Många och dyra poäng. Massmedier är välkomna att bevaka dagen, en av årets mest angelägna temadagar kring frågan om den högre utbildningen och vägar från studier till arbete. Förutom presentation av undersökningen blir det spännande hearings med företrädare från utbildningsväsende och näringsliv och en utbildningspolitisk valduell mellan huvudmotståndarna socialdemokraterna och moderaterna. För hela programmet se bifogad fil eller gå in på www.jusek.se/mangaochdyrapoang Tid & plats: Onsdagen den 3 maj kl 8.30-16.30, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Juseks arbetsmarknadsundersökning Juseks undersökning genomförs årligen och är en totalundersökning i enkätform bland dem som tagit examen inom program, linjer och individuella kombinationer om minst 120 poäng inom det samhällsvetenskapliga och juridiska området. Årets undersökning baseras på svar från dem som tog examen mellan september 2004 och september 2005. Undersökningen genomfördes under mars och april 2006. Antalet tillfrågade akademiker är 5 639 med en svarsfrekvens på 54 procent. Jusek är förbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Kristina Mäler

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-665 29 55

Relaterade event