Pressmeddelande -

K3 Nordic breddar sin IT-portfölj med molntjänster från Microsoft

K3 Nordic är en nordisk återförsäljare av programvarulicenser och supportavtal med över 8300 företagskunder i Norden. K3 har varit partner till Microsoft sedan 1999 och tog steget upp och blev Microsoft Gold Certified Partner 2010 under 2010. Nu är de också certifierade Microsoft Cloud Essentials Partner och kan erbjuda molntjänsterna Office 365 för bättre samarbete och kommunikation samt Windows Intune, datorhantering i molnet.

- Samarbetet som molnpartner till Microsoft öppnar nya dörrar och möjligheter. Vi ser ett stort behov av att också erbjuda marknaden molntjänster och därav lanserar vi nu K3 Cloud, säger Håkan Svanberg, vd K3 Nordic AB.

K3 Cloud är en ny satsning där företag får hjälp med en förstudie som tar reda på vilken molnlösning som är bäst lämpad för deras IT-miljö. Företaget får en utvärdering och förslag på bästa molnlösning. Sedan sköter K3 migrering, licenshantering, driftsättning och utbildning. Kunden får en personlig kontakt som fungerar som konsult genom hela kedjan. För att kunna erbjuda företaget en helhetslösning har K3 inlett ett samarbete med InfoCare som fungerar som underleverantör av tekniska tjänster. 

Fördelarna med att lägga hela eller delar av sin IT-miljö i molnet är bland annat att företaget slipper dyra investeringar i hårdvara och licenser. Företaget har alltid tillgång till IT-tjänster med de senaste uppdateringarna. Företaget kan koncentrera sig på kärnverksamheten och få en ökad produktivitet och enkelhet i organisationen.

- Det finns helt klart pengar att tjäna för företag i molnet. Här ser vi att K3s specialistkompetens inom licenser och långa erfarenhet inom IT-branschen ger kunden extra trygghet i valet av ny IT-miljö, säger Håkan Svanberg.

För mer information kontakta:
Håkan Svanberg, vd K3 Nordic AB

Mobil: 070-412 77 30

E-post: hakan.svanberg@k3nordic.com

Ämnen

 • Datorer, datateknik, programvaror

Taggar

 • cloud
 • cisco smartnet
 • cloud computing
 • dell pro support
 • hp care pack
 • hp garanti
 • hp utbildning
 • licensavtal adobe
 • licensavtal symantec
 • licenser microsoft
 • supportavtal
 • programvarulicenser företag
 • microsoft technet
 • microsoft licensavtal
 • microsoft
 • licenshantering
 • cloud computing services
 • moln
 • molntjänster
 • moln tjänster
 • molnbaserade tjänster
 • molnbaserade lösningar
 • microsoft online services
 • microsoft office 365
 • intune
 • windows intune
 • microsoft windows intune
 • molntjänst

K3 Nordic är återförsäljare och specialiserade inom supporttjänster och programvarulicenser på den nordiska marknaden. En betydande del av kunderna finns inom små- och medelstora företag. K3 erbjuder kunden färdigpaketerade supporttjänster för hårdvara samt programvarulicenser där K3 hanterar kundens licensavtal. K3 har partnerstatus hos Microsoft, HP, Fujitsu, Dell och Cisco. Läs mer på www.k3nordic.com