Pressmeddelande -

Information till våra kunder på Kaffeknappen

Som ni kanske hörde på Rapport igår, informerades det om att ett företags kaffemaskiner uppvisat förhöjda blyvärden vid en kontroll på Karolinska Institutet. Observera att detta endast gäller s.k. bean2cup-modeller och inte omfattar instant- och filtermaskiner.

Så fort vi fick vetskap om att det förekommit förhöjda blyvärden inledde vi en egen undersökning för att testa olika maskiner, dels med hjälp av ett oberoende laboratorium och dels tillsammans med en av våra leverantörer de Jong DUKE, som vi sedan många år har ett bra samarbete med.

De testresultat som vi har genomfört påvisar att de kaffemaskiner vi har från de Jong DUKE följer de svenska riktlinjerna om 10 mikrogram/liter som är mer strikta än EU-lagstiftningen. Våra testvärden ligger långt under dessa riktvärden. Vi tar dock denna fråga på mycket stort allvar. Hög kvalitet och säkerhet är av högsta prioritet för oss och vi kommer därför att göra vårt yttersta för att säkerställa att våra maskiner följer samtliga fastställda riktlinjer.

Tillsammans med leverantören av kaffemaskinerna, komponenttillverkare och myndigheter kommer vi därför att fortsätta våra undersökningar och om så behövs vidta åtgärder för att förebygga eventuella problem med bly i maskinerna. Det innebär att vi kommer att göra tester på enskilda komponenter och säkerställa att våra kaffemaskiner även i fortsättningen håller den kvalitet vi lovar och som i nuläget också påvisar mätvärden som ligger långt under rekommendationen för vatten.

Har du frågor kring detta är du varmt välkommen att kontakta oss på 08-34 55 55.
Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida om bly; http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Metaller/Bly/

För pressfrågor kontakta

Marie Louise Elmgren

Corporate Communication

ManagerNestlé Sverige AB

Tel: 042-199100      

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • kaffemaskiner
  • blyvärden
  • kaffeknappen

Kaffeknappen ståtar sedan flera år med AAA-rating när det gäller kreditvärdighet enligt Soliditet, som har Nordens mest avancerade verktyg för kreditvärdighetsbedömning. Dessutom är vi innehavare av ett sigill i riskklass 4, från UC AB som är marknadsledande inom kreditinformation. Med dessa bevis hoppas vi att du ska känna att det är tryggt och säkert att göra affärer med oss.

Sedan 2009 ingår Kaffeknappen i den världsomspännande koncernen Nestlé och vi finns idag representerade i Sverige, Norge och Danmark.

Kontakter

Boban Knezevic

Presskontakt Nordic Marketing Manager Brand & Communication Kontaktuppgifter Kaffeknappen