Pressmeddelande -

Kairos Future hjälper företag att förstå Kinas möjligheter genom nystartat CHINA LAB

Efter att i flera år analyserat utvecklingen på den kinesiska marknaden i olika kundprojekt, samlar Kairos Future nu den kinarelaterade verksamheten i sitt China Lab. Syftet är att analysera utvecklingen i Kina med fokus på konsument- och innovationsfrågor och förse kunder med insikter om vart den kinesiska marknaden är på väg och hur man på bästa sätt kan utnyttja de möjligheter som öppnas. Till sin hjälp har företaget bland annat en miljon kinesiska spanare.

Kina har på något decennium klättrat från en position som relativt marginell spelare på världsmarknaden till världens ledande produktionsland och exportör. Nu är Kina också snabbt på väg att bli världens största konsumtionsmarknad, vilket ökar intresset landet för olika konsumentföretag.

Kairos Future har under många år följt utvecklingen på den kinesiska marknaden som del av den globala omvärldsbevakningen. Under se senaste åren har man bland annat genomfört stora konsument och medarbetarundersökningar och analyserat alltifrån patent- och innovationslandskap, organisatoriska framgångsfaktorer och medarbetarvärderingar till synen på lyx och konsumentprodukter.

– Vi ser nu att Kina går in den tredje fasen, till att bli en ledande idémarknad. De är t ex redan världens näst största forskningsnation. Därmed är det viktigare än någonsin för företag i väst att förstå vad som sker i Kina, säger Mats Lindgren, VD för Kairos Future. Nu handlar det inte längre enbart om kinesisk produktion och kinesiska konsumenter. Inom några år kommer världen att översvämmas av kinesiska idéer, innovationer och produkter. Vinnarna blir de som förstår den kinesiska transformationen först, de som är bäst på att fånga de nya möjligheterna. Och då krävs nya analysverktyg och en förmåga att utnyttja all den öppna information som finns tillgänglig via nätet, i kombination med direkta kontakter med såväl konsumenter som experter och andra nyckelpersoner.

För att hjälpa företagen har Kairos Future utvecklat en unik uppsättning analysverktyg. Det omfattar alltifrån kontinuerlig bevakning och semantisk analys av en miljon bloggare, kvantitativa enkätundersökningar och expertpaneler, till automatiserad kvalitativ medieanalys och kartläggningar av innovations-, patent- och aktörslandskap.

– De digitala avtryck som Kinas 400 miljoner internetanvändare lämnar efter sig innehåller ovärderlig affärsnyttig information. De ger oss för första gången möjlighet att i realtid överblicka Kinas snabba utveckling inom en mängd områden, säger Tomas Larsson, analytiker på Kairos Future.

------------------------------------------

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

MATS LINDGREN, VD

E-POST: MATS.LINDGREN@KAIROSFUTURE.COM, TELEFON: 08-545 225 00

TOMAS LARSSON, KINA-ANALYTIKER

E-POST: TOMAS.LARSSON@KAIROSFUTURE.COM, TELEFON: 08-545 225 26

http://www.kairosfuture.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • kina
  • sverige
  • ekonomi
  • affärer
  • möjligheter
  • analys

Om Kairos Future
Kairos Future är ett internationellt konsult- och forskningsföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma framtiden. Grundat år 1993.

Kontakter

Sara Lundquist

Presskontakt Communications Manager 08-545 225 00