Pressmeddelande -

Ny studie om Drömsamhället

Måndag den 3 november 2008

Kairos Future lanserar inom kort en ny studie i Sverige på temat Drömsamhället. - Dagens unga formar morgondagens samhälle och är därmed vår viktigaste mätpunkt på framtiden säger Anna Kiefer, projektledare för ungdomsstudier på Kairos Future.

Kairos Future, som genomför framtidsstudier, har studerat unga människors livsstilar och värderingar i över 15 år. Nytt för i år är en djupgående analys av drömsamhället. Studien påbörjas i mitten av november i år. Tidigare studier har visat att levnadsmiljö är viktigare än bra arbetstillfällen. Den här gången kombineras frågor om hemorten med frågor om vad som är viktigt i livet och för identiteten. Hur nöjda är unga med att bo där de bor, vad saknar de, hur upplever de tryggheten, skolan, fritidsutbudet kommer att undersökas bland gymnasieungdomar i landet.
Värderingsförändringar mellan generationer ger vägledning om förändringar i livsstilar och omvärld. Kunskap om dagens unga ger försprång inför framtiden och möjlighet till strategisk förberedelse för att säkra konkurrenskraften på morgondagens marknad i morgondagens samhälle.
- Att studera ungas värderingar är viktigt för att de är morgondagens skattebetalare, konsumenter och anställda, fortsätter Anna Kiefer.
Deltagarna i Kairos Futures ungdomsstudier är företag och organisationer som behöver veta mer om hur unga ser på samhället, livet och framtiden och vad de har för mål och drömmar. Det ger bättre grundade beslut och bidrar till att resurser satsas på det som verkligen efterfrågas.
- Livet saknar en given ram, världen är full av möjligheter, och dagens unga är parallella i både tid och rum. Nästan hälften av svenska 14-18-åringar besöker en eller flera ungdomscommunities på webben dagligen, säger Anna Kiefer.

FÖR MER INFORMATION OM KAIROS UNGDOMSSTUDIER KONTAKTA OSS:
Anna Kiefer
E-post: anna.kiefer@kairosfuture.com
Tel: 070-547 25 02
eller
Sofia Johnsson
E-post: sofia.johnsson@kairosfuture.com
Tel: 070-531 94 74


OM KAIROS FUTURE
Kairos Future är ett internationellt forsknings- och konsultföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma framtiden. Grundat år 1993.
Kairos Future arbetar med framtidanalys, strategiutveckling och förändringsprojekt i privat näringsliv, offentlig sektor och ideell verksamhet.
Framtidsstrateger kallas de som arbetar på Kairos Future. De representerar en bred mängd discipliner och expertisområden, t ex ekonomi, teknik, sociologi, historia, juridik och statsvetenskap.
Kairos Future utbildar i, föreläser om och driver kunskapsutvecklingen om framtidsfrågor. Företaget är bland annat känt för framtidsstudier av arbetsliv, konsumtion och samhälle.

Ämnen

  • Undersökningar, rapporter

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

Kontakter

Sara Lundquist

Presskontakt Communications Manager 08-545 225 00