Pressmeddelande -

Pressmeddelande Min bild av Drömsamhället - 3 mars

FRIHETSTÖRSTANDE 90-TALISTER DRÖMMER OM SVENSSON-LIV

Att känna sig fri är viktigast i livet visar Kairos Futures senaste ungdomsstudie på temat Drömsamhället som omfattar 19 000 svenska 15-19-åringar. Det är den största svenska studien i Kairos Futures långa historia av att göra ungdomsstudier. Det är också den första mer omfattande studien Kairos Future gjort av 90-talister, de som nu börjar komma ut i arbetslivet. Dagens unga är morgondagens föräldrar, medarbetare, ledare, skattebetalare och entreprenörer. Deras drömmar ger inblick i framtiden och hjälper företag, myndigheter och organisationer att arbeta strategiskt med framtidsfrågor.

TONÅRINGARNA DRÖMMER OM SVENSSON-LIV 

Vad drömmer unga om i möjligheternas tidevarv, då de ekonomiska, tekniska och logistiska förutsättningarna bäddar för större valfrihet än någonsin?

"93% tycker det är viktigt att känna sig fri, men denna frihet tycks innebära att man överlag inrättar sig i traditionella levnadsmönster", säger Anna Kiefer, Director Kairos Future International. "Att få ett bra jobb, att hitta den rätta, få barn och fint boende är tonåringarnas framtidsdröm på 00-talet."

Tjejerna är om möjligt ännu mer fokuserade på Svensson-liv än killarna. De prioriterar också i större utsträckning att vara viktiga för andra och göra världen bättre. Samtidigt är de mer äventyrslystna, de har större karriärambitioner och fler tjejer än killar vill flytta utomlands. Killarna är mer entreprenöriella, inställda på kändisskap, rikedom och att göra föräldrarna stolta.  

 
TRE INGREDIENSER FÖR FRAMTIDSTRO

73 % av 15-19-åringarna ser ljust på sin egen framtid. 
Fungerande familjeförhållanden, upplevelsen av en bra skola och socialt sammanhang driver framtidstro hos dagens unga. "En fungerande familjesituation är grundförutsättningen för framtidstro", säger Sofia Johnsson, framtidsstrateg på Kairos Future och Projektledare för studien om Drömsamhället. "Fungerar inte familjen är det skolorna som är viktigast, och sviker skolan, ja då är det viktigt att vara medlem i en förening, särskilt idrottsföreningar har en positiv inverkan på framtidstro hos dagens unga."
Egen arbetslöshet och att ha arbetslösa föräldrar har en negativ inverkan på framtidsbilden, medan rikt socialt umgänge med vänner och familj, engagemang i världsfrågor och föreningsliv har positiv inverkan.

DRÖMSAMHÄLLET HAR STORT UTBUD OCH DYNAMIK

8 av 10 svenska 15-19-åringar planerar att flytta från orten där de bor, inom en tioårsperiod. 41% av dem som planerar att flytta tror inte att de kommer att återvända. 

Brist på utbud och dynamik får ungdomarna att fly. Tristess är vad de skyr mest. Viktigaste skälet till att vara missnöjd med hemorten är "att det inte händer något".

"Det tycks vara lättare att finna sina likar och få utrymme att förverkliga sina drömmar i större städers mångfald", säger Mats Lindgren, VD för Kairos Future Group AB. I storstäderna är det hela 65 % som känner att de hör hemma där de bor men i mindre samhällen med under 3000 invånare och tätorter med upp till 10,000 invånare är det inte ens hälften av de unga, 46 %, som känner att de hör hemma där de bor.

Viktigaste skälen till att man är nöjd med hemorten:

Bra skolor
Många människor i min egen ålder
Att det finns bra kommunikationer

Viktigaste skälen  till att man är missnöjd:

Att det inte händer något
Att det är så få människor som bor här
Att alla känner alla

OM STUDIEN DRÖMSAMHÄLLET

Vad drömmer dagens unga om? Vad gör att unga trivs på orten där de bor och vad gör att de flyr för att aldrig mer återvända? Vad utmärker de ungdomar som ser positivt på framtiden och vad är det som ger framtidstro? För att få svar på dessa frågor har forsknings- och konsultföretaget Kairos Future i samarbete med Wyatt Media Group genomfört en studie bland svenska 15-19-åringar.

19 000 ungdomar har i månadsskiftet november/december 2008 besvarat en enkät som skickats ut via Bilddagboken och Lunarstorm - två ungdomscommunities på webben där dagens unga tillbringar en stor del av sin tid. Detta har inneburit en vidareutveckling av Kairos Futures tjugoåriga historia av att göra värderingsstudier bland unga.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Sofia Johnsson, Projektledare för Drömsamhället
Tfn: 070-531 94 74 
E-mail: sofia.johnsson@kairosfuture.com

Anna Kiefer, Director Kairos Future International
Tfn: 070-547 25 02
E-mail: anna.kiefer@kairosfuture.com

Ämnen

 • Samhälle

Kategorier

 • drömsamhälle
 • kairos future
 • ungdomar
 • bilddagboken
 • lunarstorm
 • idrottsförening
 • framtid
 • svensson-liv
 • frihet
 • drömmar
 • boende
 • rikedom
 • kändisskap
 • 90-talister

Kontakter

Sara Lundquist

Presskontakt Communications Manager 08-545 225 00