Pressmeddelande -

Skyddad ursprungsbeteckning helt klar för certifierad Kalixlöjrom

Nu är det klart. Beslutet att registrera Kalixlöjrom publicerades i EU:s officiella tidning i lördags. Därmed är det absolut sista steget i processen taget och märket för Skyddad ursprungsbeteckning kan nu sättas på förpackningar certifierad Kalixlöjrom.

Kalixlöjrom är det första svenska livsmedlet att få det starkaste geografiska ursprungsskyddet i Europa, Skyddad ursprungsbeteckning (SUB). Efter en sex månader lång prövotid har nu beslutet publicerats i EU:s officiella tidning. Därmed kan Norrbottens Kustfiskareförbund sätta sigillet för Skyddad ursprungsbeteckning på förpackningar med Kalixlöjrom.

Till beslutet

Norrbottens Kustfiskareförbund driver som ägare av ursprungsmärket ett projekt för kvalitetssäkring av Kalixlöjrom. Leverantörer som uppfyller högt ställda krav på kvalitet certifieras av förbundet och kontrolleras av ett oberoende kontrollorgan. Beviset på certifierad Kalixlöjrom är ett sigill som fästs på förpackningen. Sigillet garanterar kunden att produkten håller högsta kvalitet och äkthet när det gäller:

 • Ursprung
 • Renhet
 • Spårbarhet
 • Konsistens
 • Produktion under kontrollerade former i godkända lokaler av utbildad personal.

Certifierade leverantörer under hösten 2010 är BD Fisk AB i Luleå, Guldhaven Fiske AB i Pålänge, Kalix samt Perssons Löjrom AB i Öjebyn.

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) är det starkaste av EU:s två olika typer av geografiska ursprungsskydd. Råvarorna måste komma från ett visst område och produktionen måste ske där. Både råvaror och produktion måste helt och hållet eller till stor del vara beroende av platsens unika miljö. I detta sammanhang innefattar miljön både naturliga förhållanden och människors tradition knuten till området.

Skyddet avser produkten Kalixlöjrom, som enbart kan utvinnas ur siklöja i Bottenvikens bräckta vatten där vattnets kemi ger löjrommen dess unika egenskaper. Fisket ute till havs och beredningen av fisken på land måste ske inom området, som motsvarar kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå. Det finns även ett krav på att Kalixlöjrommen ska vara kvalitetssäkrad och infryst inom 24 timmar från att fångsten landats samt att produkten ska vara spårbar ner till den enskilde fiskaren.

Kontaktpersoner:
Kjell Strömbäck, ordförande Norrbottens Kustfiskareförbund, tel 070-3114835
Tryggve Bergman, Matproducenterna i Norr, tidigare projektledare för Kalix kommuns ansökan, tel 070-5385500
Robert Forsberg, kommunalråd i Kalix kommun, tel 0923-65001
Jenny Hakeberg, informationschef, tel 070-3758645

Ämnen

 • Gastronomi

Taggar

 • skyddad ursprungsbeteckning
 • norrbottens kustfiskareförbund
 • kalixlöjrom
 • kalix

Regioner

 • Kalix

En av naturens mest osannolika lyckträffar. Från Haparanda norra skärgård till strax söder om Piteå skapar det enorma färskvattenflödet från Norrlandsälvarna världens största bräckvattenskärgård. Här, och bara här, ger siklöjan ifrån sig den exklusiva och djupt gulröda kaviar som kallas Kalixlöjrom, Bottenvikens röda guld.

Presskontakt

Reine Sundqvist

Presskontakt Informationsansvarig Information, mediekontakt, marknadsföring, inflyttning med mer. 072-247 96 20

Relaterat material