Pressmeddelande -

Ledande IT-företag söker kompetens till Kalmar

Pressinformation

Logica Sweden och Tieto Sweden AB är globala, stora koncerner med lokalkontor i regionen och Kalmar. Meridium AB startades i Kalmar och arbetar nu över hela landet samt globalt. Gemensamt är att alla tre företagen nyligen har annonserat efter kompetens, i press och via webbplatser för rekrytering, och upplever ett minskat intresse. Personer som är intresserade av arbete och eventuell flytt till Kalmar uppmanas därför att ta kontakt och lämna in sin CV eller registrera sig i företagens CV-databaser.

—Vi får färre spontanansökningar av människor som söker sig till oss och Kalmar och det är synd. Även om Tieto idag exporterar alltmer av jobben till lågkostnadsländer så kommer det alltid att finnas ett behov av specialister inom olika områden lokalt i regionen, säger Stefan Petersson från Tieto Sweden AB i Kalmar.

Att locka till sig kvalificerad kompetens är komplicerat ur fler aspekter.

 —Vi sökte nyligen webbutvecklare. Vi fick in 40-50 svar och ungefär sju stycken hade tillräckliga kvalifikationer för att kallas till intervju varav två anställdes, berättar Christian Myhrberg som är VD på Meridium AB.

Att hitta rätt person rätt kvalifikationer kan i vissa fall innebära att företagen till och med kan vara behjälpliga vid inflyttning för att underlätta för medföljande familj.

Samtliga är öppna för samverkan med universitet och att ta emot studenter för t ex ex-jobb eftersom högskoleutbildning är önskvärt i branschen. En blandning mellan erfarna och juniora konsulter är optimalt men komplicerat i praktiken.

—Det har blivit svårare att hitta kandidater som har några års erfarenhet med sig i bagaget, berättar Charlotte Arvidsson som är Staff Manager på Logicas kontor i Kalmar.

Den som lämnar intresseanmälan måste vara beredd på att arbeta med Kalmar som bas men kunna tänka resor, eftersom kunderna är utspridda och ibland kräver fysisk närvaro. Vinsterna med att bosätta sig i regionen är ökad livskvalitet med mer tid för familjeliv och mindre tid att förflytta sig. Klimatet, miljön, närheten till havet och Öland är också fördelar.

 För mer pressinformation, kontakta

 

JOHANNA WIHL | ANSVARIG KALMAR SCIENCE PARK MEMBER NETWORK
johanna.wihl@kalmarsciencepark.se
Kalmar Science Park
070- 684 27 77
www.kalmarsciencepark.se

CHARLOTTE ARVIDSSON | STAFF MANAGER LOGICA SWEDEN
charlotte.arvidsson@logica.com
0480- 44 40 22
073- 398 72 06
www.logica.se

CHRISTIAN MYHRBERG | VD
christian.myhrberg@meridium.se
MERIDIUM AB
0480-42 60 60
070- 66 111 99
www.meridium.se

STEFAN PETERSSON | KONTAKTPERSON TIETO SWEDEN AB, KALMAR
stefan.petersson@tieto.se
Tieto Sweden AB
070- 607 60 51
www.tieto.se

Om Företagen

LOGICA

WM-data blev Logica den 27 februari 2008. Logica är ett av Nordens ledande IT-företag med ca 8000 medarbetare och en omsättning på drygt 8000 MSEK. Ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder.

Den övergripande affärsidén för Logica är att genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapa ökad effektivitet och konkret nytta för valda kundsegment. Affärsidén uttrycker vårt fokus på värdet av det vi producerar. Vi tar helhetsansvar och levererar lösningar som ger användbar och bestående kundnytta.

Fungerande och värdeskapande lösningar kräver en effektiv samverkan mellan människor, applikationer och teknik. Det åstadkommer Logica genom ett komplett utbud av tjänster, vilka vi för närvarande levererar från verksamheter indelade i tre områden: bransch-, specialist- och infrastrukturverksamhet.

MERIDIUM AB

Meridium är ett IT-konsultföretag med kärnkompetenser inom systemutveckling, systemintegration, internetteknik och projektledning. Vi fokuserar en stor del av våra resurser på publiceringsverktyget EpiServer. Vanligtvis åtar vi oss att lösa problem snarare än att leverera resurser eller specifika produkter. Detta innebär att vi arbetar nära slutkund, sätter tekniken i sitt sammanhang och ser till att lösningen uppnår det avsedda resultatet. Vårt säte finns i Kalmar men vi arbetar i hela Sverige. Tillsammans med våra kunder skapar vi unika lösningar.


TIETO SWEDEN AB

Tieto är ett IT-tjänsteföretag som erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster. Med cirka 17 000 anställda är Tieto ett av de ledande IT-tjänsteföretagen i norra Europa och världsledande inom vissa segment. Vi fokuserar på stora och medelstora företag på våra huvudmarknader: norra Europa, Tyskland och Ryssland. Inom telekom, skog, olja och gas samt digitala tjänster stöder vi våra kunder globalt. Vi samarbetar med många av världens ledande företag och organisationer och växer tillsammans med dem. På kontoret i Kalmar har vi 130 konsulter inom olika områden som projektledning, systemutveckling, systemintegration, arkitektur, test och drift.


 

Om Kalmar Science Park

Kalmar Science Park, Kalmars teknikpark, omfattar idag ett femtiotal företag och organisationer. Spännvidden är stor. I Kalmar Science Park ingår både nystartade och etablerade företag inom en rad branscher. Gemensamt för företagen är att de vill utvecklas nära högskolan och att de vill ingå i ett nätverk där de kan utbyta idéer, kunskap, erfarenheter och tjänster. Tillsammans kan vi skapa nya affärsmöjligheter.

Verksamhetsidé


Kalmar Science Park är arenan och mötesplatsen för utveckling av nyskapande kunskapsintensiva och/eller högskolenära företag med tillväxtambition.

Vi tillför nytänkande och kreativitet, inspiration och utveckling genom affärsutveckling, utvecklingsprojekt, nätverksbyggande och samordnad marknadsföring.

Vision


Kalmar Science Park ska erbjuda den bästa miljön för företag att växa i. Kalmar Science Park ska vara den självklara partnern för utveckling av kunskapsintensiva och högskolenära företag. Genom vår verksamhet stärker vi Kalmars varumärke.

Ägare

Kalmar Science Park AB ingår sedan ett år tillbaka i koncernen Kalmar Kommunbolag, som äger 94 procent av bolaget. Övriga delägare är Logica, Tieto Sweden AB och Företagsföreningen Kalmar Science Park.

Hemsida

www.kalmarsciencepark.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Kalmar

Kalmar Science Parks uppdrag är att stimulera individer och företag till kunskapsintensiv företagsverksamhet i Kalmarregionen