Gå direkt till innehåll
Laura Ferrans, doktorand i miljövetenskap. Foto: Joakim Palmqvist, Linnéuniversitetet
Laura Ferrans, doktorand i miljövetenskap. Foto: Joakim Palmqvist, Linnéuniversitetet

Pressmeddelande -

Linnéstipendiet går till forskning om cirkulär hantering av näringsämnen ur bottenslam från övergödda vattendrag

- Laura Ferrans har presenterat ett mycket spännande projekt som angriper hållbarhetsfrågor som är aktuella lokalt men som också kommer att kunna bli skalbara lösningar globalt. Projektet har stor nyttopotential men också en affärsmässig potential globalt, säger Magnus P Wåhlin (MP), ordförande hållbarhetsutskottet, Växjö kommun.

Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling tilldelas i år Laura Ferrans, Institutionen för biologi och miljö, för projektet "Recovery of nutrients in a circular economy perspective: Sustainable management of dredged sediments".

- Ekologisk hållbarhet är viktigt för både Kalmar och Växjö kommuner och något som båda kommunerna profilerar sig med. För att vara framgångsrika vill vi bidra till samarbetet med Linnéuniversitetet och forskarna, säger Hanne Lindqvist (M), vice ordförande i kommunstyrelsen i Kalmar.

- Jag är väldigt glad över att våra värdkommuner har tagit fram det här priset för att kunna skapa forskningsutrymme för nya forskare. Det skapar kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling, säger Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet

Juryns motivering:

Våra övergödda kuster och hav behöver all hjälp de kan få och Laura Ferrans adresserar denna utmaning genom ett innovativt, cirkulärt och unikt projekt som även inkluderar att ta tillvara på fosfor som är en ändlig resurs och som samhället behöver cirkulera.

Projektet syftar till att med hjälp av bio-kol, undersöka om sediment kan användas i jordbruket. Detta skulle innebära ett användningsområde för sediment från grunda vikar, som vi behöver få bort för att minska övergödningen. Det skulle dessutom innebära en ersättning till konstgödsel som driver på övergödningen i Östersjön samt öka självförsörjningen på fosfor i lantbruket.

Resultatet kommer att ge stor tillämpning och nytta. Projektet har potential att hitta lösningar på globala utmaningar.

Kunskap sätts i rörelse för en hållbar samhällsutveckling!

Det fysiska priset består av en glaspjäs och ett diplom som delas ut till vinnaren under akademisk högtid 2022. Forskningsstipendiet betalas ut under 2022.

Juryn bestod av

 • Hanne Lindqvist (M), kommunstyrelsens vice-ordförande, Kalmar kommun
 • Magnus P Wåhlin (MP), ordförande hållbarhetsutskottet, Växjö kommun
 • Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
 • Jane Wågsäter, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar
 • Anders Norén, hållbarhetschef Södra

För mer information kontakta:

Alexandra Petrakou, universitetsstrateg Kalmar kommun, 070-295 25 74

Hanne Lindqvist (M), 070-672 28 40

Om Linnéstipendiet

Kalmar kommun och Växjö kommun delar sedan 2011 årligen ut ett forskningsstipendium på 500 000 kr som syftar till att stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling. Stipendiet är avsett för tillämpad forskning som bidrar till minskad miljöpåverkan i samhället.

Juryns arbete har föregåtts av en beredning med externa och interna sakkunniga. Dessa ämnessakkunniga forskares utlåtande är rådgivande i processen.

Vid bedömning beaktas följande kriterier:

 • Vetenskaplig kvalitet och potential i tidigare forskning såväl som den planerade.
 • Synliggörande av de långsiktiga konsekvenserna för människa och miljö.
 • Potential att väsentligt bidra till minskad miljöpåverkan.
 • Innovationsgrad.
 • Praktisk tillämpning inom regionen.
 • Projekt som genomförs i samverkan med näringsliv och/eller offentlig sektor.
 • Genusperspektivet bör beaktas där så är relevant.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Karin Holmåker

Karin Holmåker

Kommunikatör 0480-45 02 74

Relaterat material

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre

Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen till Kalmar!

Kalmar kommun
Östra Sjögatan 18
391 26 Kalmar
Sverige