Pressmeddelande -

KanEnergi - miljö- och energikonsult för nya Munch/Sternersenmuseet i Oslo

KanEnergi är mycket stolta över att vunnit upphandlingen av miljö- och energikonsulter för de nya Kulturbyggnaderna i Bjørvika i Oslo, nya Much/Sternersenmuseet och nya Deichmanska huvudbiblioteket.

Oslo kommun har höga miljöambitioner för de nya byggnaderna. Kommunledningen önskar att byggnaderna ska vara ledande när det gäller låg energianvändning och klimatpåverkan. Med utgångspunkt i de gemensamma miljömål som har satts i det övergripande miljöuppföljningsprogrammet (MOP) för byggnaderna vid Bjørvika ska KanEnergi utarbeta ett MOP för var och en av byggnaderna. Dessa ska sedan fungera som underlag längre fram i planeringsprocessen.

KanEnergi ska finna goda energilösningar för byggnaderna, samtidigt som hänsyn tas till arkitektur, ekonomi och inneklimat. I det fortsatta arbetet kommer KanEnergi även att se till så de högt ställda miljö- och energikraven följs genom hela projekterings- och byggprocessen. KanEnergi samarbetar i projektet med NGI, Norges Geotekniske Institutt, och miljökonsulterna Hambra.

KanEnergi har också deltagit och vunnit den internationella arkitekttävlingen kring Deichmanska huvubiblioteket i samarbete med Lund Hagem arkitekter och Atelier Oslo.

KanEnergis VD Fritjof Salvesen berättar att de nya kulturbyggnaderna är två stora prestigeprojekt för Oslo kommun. – Vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet att bli energi- och miljökonsult i de båda projekten, i hård konkurrens med de allra största konsulterna i Norge. Det är ett direkt resultat av en stor satsning på kompetensutveckling runt lågenergibyggnader och passivhus som vi gjort de senaste åren. Vi har med stöd från Nordic Innovation och EU utvecklat metodik och riktlinjer för arbete med integrerad energidesign. Även våra kollegor i Sverige har varit delaktiga i arbetet.

- Nu ser vi fram emot två mycket utmanande och spännande projekt på två viktiga byggnader precis vid sidan av den nya operan i Oslo, avslutar Fritjof Salvesen.

Kontaktpersoner

Munch/Sternersenmuseet: Per F Jörgensen, e-post

Deichmanska huvudbiblioteket : Elin Enlid, e-post

pfj@kanenergi.no, telefon +47 22 06 57 51ee@kanenergi.no , telefon +47 22 06 57 54

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • lågenergibyggnad
  • klimat
  • kanenergi

Regioner

  • Västra Götaland

KanEnergi är ett nordiskt konsultföretag som hjälper industrier, fastighets- och byggbolag, energibolag och offentlig verksamhet med smarta energilösningar och bättre energiaffärer.