Pressmeddelande -

Bedömningskriterier – Årets börsbolag 2008

Bedömningskriterierna för 2008-års upplaga av tävlingen Årets börsbolag är nu fastställda.
Tävlingen omfattar samtliga bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm och innefattar de tre delmomenten finansiell information på webbplats, delårsrapport och årsredovisning.
Den revidering som gjorts av kriterierna syftar till att ytterligare höja kvaliteten på tävlingen samt förtydliga vad som efterfrågas. Som bas för revideringen har hänsyn tagits till de erfarenheter och åsikter som erhölls under fjolårets tävling.

Fjolårets vinnare:

  • Finansiell information på webbplats: Billerud.
  • Delårsrapport: Human Care.
  • Årsredovisning: Geveko och Elanders.
  • Totalvinnare: Billerud.

För att hämta kriterierna för Årets börsbolag 2008 se:
www.aktiespararna.se , klicka på årets börsbolag
www.kanton.se/arets-borsbolag/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bosse Steiner, redaktionschef, Aktiespararen, 08-506 515 65
Andreas Rudin, consultant, Kanton AB, 08-613 39 14
Hans Borneroth, senior adviser, Kanton AB, 08-613 39 13

Ämnen

  • Hel-, delårsrapporter

Kategorier

  • årets börsbolag