Pressmeddelande -

Billerud - Årets börsbolag 2007

Billerud AB, vars aktie noteras på OMX Nordiska börsen Stockholms lista för medelstora bolag, har med 86 poäng av maximalt 123 korats till vinnare av Aktiespararens och Kantons tävling "Årets börsbolag". Tävlingens tre delmoment består av finansiell information på webb, delårsrapport och årsredovisning. Granskningen har omfattat totalt 293 noterade bolag på OMX Nordiska börsen Stockholm samt på NGM-börsen.

Motiveringen lyder:
"Billerud presterar mycket väl inom tävlingens samtliga tre delmoment och kommunicerar relevant information på ett tydligt och tilltalande sätt. Av 293 bolag vann bolaget delmomentet finansiell webbinformation, blev sjua bland delårsrapporterna och elva i årsredovisningsgranskningen. Standarden är hög, och bolaget bör ses som ett föredöme inom aktieägarorienterad kommunikation."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bosse Steiner, redaktionschef, Aktiespararen, 08-506 515 65
Hans Borneroth, Senior Adviser, Kanton Finansiella Rådgivning AB, 08-613 39 13
Andreas Rudin, Consultant, Kanton Finansiella Rådgivning AB, 08-613 39 14
Bertil Carlsén, CFO, Billerud AB, 08-553 335 07

För mer information om tävlingen och kriterierna, se
www.aktiespararna.se
www.kanton.se

Stockholm den 9 oktober 2008
Aktiespararen och Kanton Finansiella Rådgivning AB

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • årets börsbolag
  • finansiell rådgivning
  • delårsrapport
  • årsredovisning

Relaterat innehåll