Pressmeddelande -

Positivt besked för Karlsborg

ÖB har nu lämnat sitt kompletterande budgetunderlag till Försvarsdepartementet. Enligt underlaget blir Karlsborgs garnison kvar.

 - Det här känns positivt och jag tolkar detta som att man kommit fram till att det bedrivs en bra och kostnadseffektiv verksamhet i Karlsborg. Han framhåller emellertid att sista ordet inte är sagt än. - Vi kommer att fortsätta bevaka det här tills frågan är färdigbehandlad och beslutad av riksdagen i december. Vi tar inte ut något i förskott.

På fredagen den 16 maj kommer Staffan Danielsson (c), som sitter i försvarsutskottet, tillsammans med ett antal c-riksdagspolitiker till Karlsborg för att besöka regementet och få information om verksamheten. Karlsborgs kommunledning har bjudit in till besöket och kommer under dagen också att informera om kommunen.

                                      

Kontakt
Kjell Sjölund, kommunalråd
0705-94 49 71
kjell.sjolund@karlsborg.se

Ämnen

  • Försvarsfrågor

Regioner

  • Karlsborg