Gå direkt till innehåll

Inspirationsdag för personal inom fritids- och eftermiddagshem

Tid 11 Februari 2008 08:30 – 12:00

Plats Rådhussalen, Rådhuset

Torsdagen den 14 februari klockan 08.30-12.00 anordnas en inspirationsdag i Rådhussalen, Rådhuset, för all personal inom fritids- och eftermiddagshemmen. Medverkar gör Evy Dahlin, rektor och fritidspedagog som bland annat föreläser på temat ”När leken blir till kunskap”, att sätta ord på fritidskunskaperna. Föreläsningen följs upp torsdagen den 6 mars då deltagarna aktivt kommer att delta i olika seminariegrupper. Resultatet kommer att dokumenteras och fungera som underlag för det fortsatta arbetet med att utveckla fritidshemmen. Till grund för inspirationsdagen är Skolverkets Allmänna Råd och kommentarer för Kvalitet i Fritidshem som gavs ut 2007. I samband med att de nya allmänna råden trädde i kraft utarbetade utbildningsförvaltningen en verksamhetsidé för fritidshem i Karlshamns kommun för åren 2007-2010. Verksamhetsidén har arbetats fram i nära samarbete med de olika yrkesgrupperna på skolorna. Vid frågor, kontakta: Ingrid Stoltz, utvecklingssamordnare, Karlshamns kommun, tel 0454-813 22

Kontakter

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Relaterat innehåll

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige