Gå direkt till innehåll

Uppförande av bostäder vid Tegelbruksviken, Karlshamns kommun

Tid 25 Februari 2008 13:30 – 14:30

Plats Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn

Under sommaren 2007 gick Karlshamns kommun ut med en inbjudan att lämna anbud för köp av mark för bostäder på ett 15 000 kvadratmeter stort område vid Tegelbruksviken i Karlshamn. Anbudet skulle innehålla förslag på utformning av ett attraktivt boende med utgångspunkt från platsens kvalitéer och förutsättningar. Den anbudsgivare som presenterade det förslag som bäst kunde hävda sig med avseende på pris, boendemiljö, energieffektivitet, gestaltning, terränganpassning och miljö skulle ges möjlighet att köpa och bebygga området. Arvode utgick ej till deltagarna. Efter en sammanvägning av de olika anbudens innehåll har en enig utvärderingsgrupp valt att föreslå ett accepterande av anbudet från en av förslagsställarna. I samband med presentationen av anbudsförfarandet äger en pressinformation rum, måndagen den 25 februari klockan 13.30-14.30 i Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn. Den utvalda förslagsställaren har bjudits in att själv presentera sitt förslag till ny bostadsbebyggelse i Tegelbruksviken. Förslagsställarens presentation hålls på engelska. Medverkande på pressinformationen är förutom representanter från förslagsställaren även: Emina Kovacic, (stadsarkitekt), stadsmiljöavdelningen Mikael Bäckman, (planarkitekt), stadsmiljöavdelningen Marie-Louise Svensson Wickström, (parkchef) parkenheten Christer Kaisajuntti, (exploateringsingenjör), kommunledningsförvaltningen, Byggnadsnämndens presidium: Jan Bremberg (s), ordf., Göran Svensson (s), 1 v ordf., Gunnar Solem (m), 2 v ordf. Vid frågor, kontakta: Mikael Bäckman, planarkitekt, Karlshamns kommun, tel 0454-816 54

Kontakter

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Relaterat innehåll

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige