Gå direkt till innehåll
Sjöbodarna på Tärnö är en del av kommunens fastighetsbestånd som ingår i prospektet för markansvisning. FOTO Roger Karlsson
Sjöbodarna på Tärnö är en del av kommunens fastighetsbestånd som ingår i prospektet för markansvisning. FOTO Roger Karlsson

Nyhet -

Karlshamns kommun vill sälja mark och byggnader på skärgårdsö

Karlshmans kommun söker köpare som vill utveckla Tärnö till en mer tillgänglig plats för besökare.

Tärnö är den största ön i Karlshamns skärgård med väl bevarade byggnader från slutet av 1800-talet. Karlshamns kommun har nu beslutat att sälja hela eller delar av sin mark, lärarbostaden och sjöbodarna på Tärnö och söker en intressent som är villig att utveckla platsen som rekreationsområde för besökare och för verksamhetsutveckling i allmänhet.

Karlshamns kommun vill:

  • utveckla Tärnö som besöksmål
  • utveckla Tärnö för besöksnäringen
  • skapa förutsättningar för verksamheter på Tärnö
  • i huvudsak bibehålla en öppen och allmän tillgänglighet för det rörliga friluftslivet.

Kommunen är också mån om att skärgårdsbåten även fortsättningsvis kan lägga till vid ön och att det ska finnas bryggor, grillplatser och toalett för att uppmuntra till ett aktivt friluftsliv för många.

Tärnö berörs av flera regleringar kopplade till bland annat strandskydd, naturreservat, riksintresse för friluftsliv och totalförsvar.

Här hittar du mer information om försäljningen.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige