Gå direkt till innehåll
Besöksförbud på särskilda boenden och korttidsverksamhet

Pressmeddelande -

Besöksförbud på särskilda boenden och korttidsverksamhet

Från och med onsdagen den 30 december inför Karlshamns kommun besöksförbud på kommunens särskilda boenden och korttidsverksamhet.

Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens bedömning att risken för allmän smittspridning av covid-19 nu är mycket hög. Vaccineringen är påbörjad men långt ifrån klar och det dröjer ytterligare flera veckor efter första vaccineringen innan vaccinet ger effekt.

Besöksförbudet betyder att det inte är tillåtet att besöka vänner eller anhöriga på våra särskilda boenden och korttidsverksamhet. Äldre personer kan vara mer sköra och känsliga för infektioner än andra. Det är därför mycket viktigt att så långt som möjligt undvika att föra in smitta till våra boenden.

− Av allt att döma har vi lyckats begränsa smittan mycket tack vare att vänner och anhöriga har följt rekommendationer och begränsat sina besök. Just nu är våra äldre och även vår personal smittfria, Men, eftersom den allmänna smittspridningen i samhället är mycket hög vill vi ändå stärka upp kring våra äldre ytterligare och inför därför besöksförbud. Vaccineringen är påbörjad men det krävs två vaccineringar med en månads mellanrum plus ytterligare en vecka innan vaccinet skyddar mot smittan, säger Torill Skaar Magnusson, chef för Omsorgsförvaltningen.

Beslutet gäller till och med den 19 januari. I övrigt pågår verksamheten som vanligt.

Kontakt: Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Omsorg, telefon 0454-817 01

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Presskontakt

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93
Leila Rudelius

Leila Rudelius

Presskontakt Press- och kriskommunikatör 0454-815 91