Gå direkt till innehåll
Besöksförbud på särskilda boenden och korttidsverksamhet

Pressmeddelande -

Besöksförbud på särskilda boenden och korttidsverksamhet

Från och med onsdagen den 30 december inför Karlshamns kommun besöksförbud på kommunens särskilda boenden och korttidsverksamhet.

Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens bedömning att risken för allmän smittspridning av covid-19 nu är mycket hög. Vaccineringen är påbörjad men långt ifrån klar och det dröjer ytterligare flera veckor efter första vaccineringen innan vaccinet ger effekt.

Besöksförbudet betyder att det inte är tillåtet att besöka vänner eller anhöriga på våra särskilda boenden och korttidsverksamhet. Äldre personer kan vara mer sköra och känsliga för infektioner än andra. Det är därför mycket viktigt att så långt som möjligt undvika att föra in smitta till våra boenden.

− Av allt att döma har vi lyckats begränsa smittan mycket tack vare att vänner och anhöriga har följt rekommendationer och begränsat sina besök. Just nu är våra äldre och även vår personal smittfria, Men, eftersom den allmänna smittspridningen i samhället är mycket hög vill vi ändå stärka upp kring våra äldre ytterligare och inför därför besöksförbud. Vaccineringen är påbörjad men det krävs två vaccineringar med en månads mellanrum plus ytterligare en vecka innan vaccinet skyddar mot smittan, säger Torill Skaar Magnusson, chef för Omsorgsförvaltningen.

Beslutet gäller till och med den 19 januari. I övrigt pågår verksamheten som vanligt.

Kontakt: Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Omsorg, telefon 0454-817 01

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Presskontakt

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige