Gå direkt till innehåll
​Blekinges kommunala högstadieskolor övergår till distansundervisning under terminens första två veckor på inrådan av Smittskydd Blekinge.
​Blekinges kommunala högstadieskolor övergår till distansundervisning under terminens första två veckor på inrådan av Smittskydd Blekinge.

Pressmeddelande -

Distansundervisning för länets högstadieelever

Blekinges kommunala högstadieskolor övergår till distansundervisning under terminens första två veckor på inrådan av Smittskydd Blekinge.

Smittspridningstakten i Blekinge har under december månad varit mycket hög. Som en följd av detta har belastningen på sjukvården ökat dramatiskt.

− Det finns en överhängande risk för att läget kommer att försämras ytterligare nu efter jul- och nyårshelgerna när folk återvänder till sina arbetsplatser och skolorna öppnar. Då blandas personer från olika miljöer igen och nya smittkedjor skapas lätt, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

För att minska denna risk rekommenderar Smittskydd Blekinge länets skolledningar att gå över till distansundervisning även för högstadieelever under perioden 11-24 januari. Särskolan är undantagen samt viss behovsprövad verksamhet. Distansundervisning för gymnasieelever gäller sedan tidigare.

Samtliga kommuner har valt att följa rekommendationerna och planerar nu för att kunna lösa övergången på bästa sätt.

− Vår bedömning är att vi är hyggligt förberedda för övergång till distansundervisning. Vi hade ett par dagars övning med distansupplägg för högstadieskolorna innan jullovet som föll väl ut. Självklart är det en utmaning att driva distansundervisning över lite längre tid och vi måste säkerställa att alla elever oavsett förmåga och förutsättningar får kvalitativ undervisning, säger Tomas Ringberg, förvaltningschef i Karlshamns kommun.

Mer information kommer att finnas tillgänglig för alla berörda i slutet av veckan.

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Presskontakt

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93
Leila Rudelius

Leila Rudelius

Presskontakt Press- och kriskommunikatör 0454-815 91