Gå direkt till innehåll
​EU-minister i möte med Karlshamns krögarnätverk

Pressmeddelande -

​EU-minister i möte med Karlshamns krögarnätverk

Corona drabbar många branscher. Restauranger är speciellt utsatta. Under onsdagen höll Karlshamns kommun ett digitalt möte där EU-ministern Hans Dahlgren medverkade för att ta del av det lokala krögarnätverkets syn på läget i Karlshamn.

Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson har under året haft kontakt med statsråd Hans Dahlgren angående frågor kopplade till pandemin. Under onsdagen bjöd Karlshamns kommun in statsrådet tillsammans med fyra representanter från det lokala krögarnätverket för ett samtal kring branschens utsatta läge.

− Ett bra initiativ och jag är glad över att det kunde ordnas. Som statsråd har man ett kollektivt ansvar för den politik som förs. En viktig del är att lyssna av läget och föra informationen tillbaka till regeringen, sa EU-minister Hans Dahlgren. 

Från krögarnätverket deltog Fredrik Berg, Brasseri Fridolf, Björn Palm, Eriksberg, Jacob Berg, Kronolaxen, Johan Holgersson, Best Western. Under mötet deltog även regionchef Claes Sandvig från Visita Södra som är besöksnäringens företrädare i politiska frågor. Näringslivschef Nina Andersson modererade mötet.

− Besöksnäringen är en otroligt viktig och jobbskapande näring och jag är glad att Per-Ola Mattson kunde ordna detta möte så våra lokala krögare fick chansen att berätta om branschens utsatthet för ministern. Restaurangerna är i stort behov att hjälp, och det är bråttom nu, säger näringslivschef Nina Andersson.

Krögarnätverket i Karlshamn gav en enad bild av den utsatta restaurangbranschen som i likhet med övriga landet brottas med uppsägningar och neddragningar.

− Just nu arbetar vi i blindo. Beslut om stödåtgärder dröjer. Vi vet inte när det utlovade ekonomiska stödet kommer att betalas ut. Processen måste snabbas på. Det är ett svek, inte minst mot alla de ungdomar som vi har tvingats säga upp, sa Fredrik Berg som bland annat driver Brasseri Fridolf i Karlshamn.

Branschkollegorna Björn Palm från Eriksberg, Johan Holgersson från Best Western och Jacob Berg från Kronolaxen i Mörrum delar Fredrik Bergs syn. Det var en samstämmig syn som ministern fick till sig under det 30 minuter långa mötet där samtliga krögare betonade behovet av akuta åtgärder och tydliga besked.

− Jag tar era synpunkter på stort allvar och tar bland annat med mig vad som sades om behovet av ökad tydlighet i kommunikationen kring restriktionerna och om behovet av snabbare åtgärder, sa Hans Dahlgren som också tackade för initiativet och ett väl genomfört möte.

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Presskontakt

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige