Gå direkt till innehåll
​Fyra intressenter vill köpa och utveckla Tärnö

Pressmeddelande -

​Fyra intressenter vill köpa och utveckla Tärnö

Karlshamns kommun söker köpare som vill utveckla Tärnö till en mer tillgänglig plats för besökare. Anbudstiden är avslutad och totalt har fyra intresseanmälningar skickats in till kommunen.

Karlshamns kommun har beslutat att sälja hela eller delar av sin mark, lärarbostaden och sjöbodarna på Tärnö för att utveckla platsen som ett mer attraktivt besöksmål. Följande fyra aktörer har skickat in intresseanmälningar;

  • Johan Holgersson, Karlshamn
  • Berit Haggren och Anders Haggren, Växjö
  • Peter Svensson, Karlshamn
  • Ola Karlsson, Karlshamn

Intresseanmälningarna kommer nu att granskas av en arbetsgrupp bestående av mark- och exploateringsingenjör, näringslivschef, förvaltningschef samt representanter från Fritid, Turism, bygglov och plan.

Arbetsgruppen kommer att träffa intressenterna via digitala möten, förhoppningsvis redan i början av nästa vecka. Senast den 13 april räknar kommunstyrelsen att kunna fatta beslut om vilket av anbuden som kommunen kommer att gå vidare med. 

För mer information kontakta mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh, 0454-811 98 eller näringslivschef Nina Andersson, 073 357 63 91.

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Presskontakt

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige