Gå direkt till innehåll
​Fyra intressenter vill köpa och utveckla Tärnö

Pressmeddelande -

​Fyra intressenter vill köpa och utveckla Tärnö

Karlshamns kommun söker köpare som vill utveckla Tärnö till en mer tillgänglig plats för besökare. Anbudstiden är avslutad och totalt har fyra intresseanmälningar skickats in till kommunen.

Karlshamns kommun har beslutat att sälja hela eller delar av sin mark, lärarbostaden och sjöbodarna på Tärnö för att utveckla platsen som ett mer attraktivt besöksmål. Följande fyra aktörer har skickat in intresseanmälningar;

  • Johan Holgersson, Karlshamn
  • Berit Haggren och Anders Haggren, Växjö
  • Peter Svensson, Karlshamn
  • Ola Karlsson, Karlshamn

Intresseanmälningarna kommer nu att granskas av en arbetsgrupp bestående av mark- och exploateringsingenjör, näringslivschef, förvaltningschef samt representanter från Fritid, Turism, bygglov och plan.

Arbetsgruppen kommer att träffa intressenterna via digitala möten, förhoppningsvis redan i början av nästa vecka. Senast den 13 april räknar kommunstyrelsen att kunna fatta beslut om vilket av anbuden som kommunen kommer att gå vidare med. 

För mer information kontakta mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh, 0454-811 98 eller näringslivschef Nina Andersson, 073 357 63 91.

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Presskontakt

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93
Leila Rudelius

Leila Rudelius

Presskontakt Press- och kriskommunikatör 0454-815 91