Skip to main content

Hjärtstartare på plats vid Asarums Fritidsgård

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2020 06:00 CET

Ingrid Persson, ledamot i föreningen HjärtLung, tycker det är bra med hjärtstartare vid Asarums fritidsgård med tanke på att lokalerna är flitigt använda av såväl föreningar som privatpersoner.

Karlshamns kommun verkar för ökad tillgänglighet av hjärtstartare i offentliga miljöer. Utbyggnaden har skett successivt under de senaste åren och senast i raden av platser för hjärtstartare är Asarums fritidsgård.

Karlshamn är den kommun i länet som har flest hjärtstartare i offentliga miljöer tillgängliga dygnet runt. Första hjärtstartaren som sattes upp i offentlig miljö i Karlshamn var för sex år sedan. Sedan dess har antalet hjärtstartare ökat och Karlshamns kommun har aktivt arbetat för att öka tillgängligheten.

38 hjärtstartare finns i kommunen

I dagsläget finns 38 hjärtstartare placerade runt omkring i kommunen, antingen i eller i nära anslutning till samlingslokaler eller platser där många människor vistas. Exempel på offentliga miljöer där det finns hjärtstartare är bland annat Bellevueparken, Väggabadet, Vägga idrottsplats och längs med strandpromenaden i anslutning till den nya padelbanan vid Kallbadhuset.

– Vi kommer även att flytta ut hjärtstartaren från tennishallen så att den finns tillgänglig utomhus, säger Thomas Nilsson, fritidschef, Karlshamns kommun.

Samarbete med föreningar för ökad trygghet

Ingrid Persson, ledamot i föreningen HjärtLung i Karlshamn och i Blekinge, tycker det är bra att tillgängligheten på hjärtstartare ökar i de offentliga rummen.

– Just att det har kommit upp en hjärtstartare här vid Asarums fritidsgård är jättebra. Det pågår mycket aktivitet och det är många som använder lokalerna och vistas i området här omkring, säger Ingrid Persson.

HjärtLung är tillsammans med kommunens övriga föreningar viktiga samarbetspartners till Karlshamns kommun i arbetet med att öka säkerhet och tillgänglighet när det handlar om just placering av hjärtstartare.

På Sveriges Hjärtstartarregister finns angett var man kan hitta hjärtstartare i landets kommuner.

– Jag vill uppmana företag, organisationer och verksamheter som äger hjärtstartare att gå in och registrera den på Sveriges Hjärtstartarregisters webbsida, säger Peter Larsson, föreningskonsulent i Karlshamns kommun.

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.