Gå direkt till innehåll
​Karlshamns kommun häver avtal med trygghetslarmsoperatör

Pressmeddelande -

​Karlshamns kommun häver avtal med trygghetslarmsoperatör

Omsorgsnämnden i Karlshamns kommun har beslutat att häva avtalet med Tunstall AB som levererar trygghetslarm och larmmottagning till kommunen. Detta på grund av att trygghetslarmen inte fungerat som de ska sedan i början av oktober.

Karlshamns kommun har sedan juli 2019 kontrakt med trygghetslarmsoperatören Tunstall. Men då företaget i början av oktober i år bytte kundportal har det varit problem för larmen att nå larmcentralen och hemtjänsten. Bland annat har svarstiderna varit alldeles för långa, dialogen och kommunikationen dålig och det har varit statistik- och loggproblem. Kommunen anser att leverantören inte planerat och testat av sitt nya system tillräckligt innan produktionssättning och har därmed brustit i sitt ansvar att leverera en säker tjänst.

– Som brukare och ansvarig personal måste man kunna lita på och känna sig trygg med larmsystemet. Tyvärr har problemen, trots upprepade felanmälningar och täta leverantörskontakter från kommunens sida, kvarstått till vissa delar, vilket är oacceptabelt, säger Torill Skaar-Magnusson, chef för omsorgsförvaltningen i Karlshamns kommun.

För att trygghetslarmen ska anses säkra och ge förväntad trygghet, är det nödvändigt att samtliga delar i larmkedjan fungerar och samverkar. Kommunen anser att Tunstall brustit i sitt helhetsåtagande och därför har gjort sig skyldiga till avtalsbrott. Mot bakgrund av de omfattande avtalsbrotten beslutar kommunen att avtalet hävs i sin helhet den 30 november. Utöver detta vill kommunen utkräva vite och ha ersättning för den tiden som Tunstall inte levererat de tjänster som upphandlats enligt avtal.

Kommunen arbetar nu med att ta fram ett avtal med ny leverantör för att säkerställa trygga larm från den 1 december.

För mer information kontakta: Torill Skaar-Magnusson, förvaltningschef Omsorgen, 0454-817 01.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Presskontakt

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige