Gå direkt till innehåll
Hanna Wåhlin, personalutvecklare i Karlshamns kommun finns på plats på Netport under Östersjöfestivalen tillsammans med kollegor för att attrahera nya invånare att bo och arbeta i kommunen. (Foto: Krisztina Andersson)
Hanna Wåhlin, personalutvecklare i Karlshamns kommun finns på plats på Netport under Östersjöfestivalen tillsammans med kollegor för att attrahera nya invånare att bo och arbeta i kommunen. (Foto: Krisztina Andersson)

Pressmeddelande -

​Karlshamns kommun visar bredden i hemvändarkampanj

Karlshamn frågar även i år chansen på möjliga hemvändare. Under Östersjöfestivalen, vecka 29, följs förra årets upplaga av hemvändarkampanjen ”Karlshamn frågar chans” upp med flera medverkande aktörer och arbetsgivare, däribland Karlshamns kommun.

Första gången hemvändarkampanjen genomfördes var förra året då kampanjen anordnades på Vägga Gymnasieskola med enbart Karlshamns kommun som medverkande aktör. I år genomförs hemvändarkampanjen på Netport Science Park med fler medverkande organisationer och arbetsgivare även från den privata sektorn.

Möjliga hemvändare har under året fått ett skräddarsytt paket baserat på bland annat arbets- och familjesituation, boende och intressen. Under Östersjöfestivalen följs detta upp med en tillställning där man får möjlighet att träffa representanter från olika arbetsgivare och föreningar för att få mer information om Karlshamn. Kampanjen är ett inslag i att attrahera nya invånare i arbetsför ålder att leva, arbeta och bo i kommunen.

Karlshamns kommun deltar som organisation med sina verksamheter för att visa bredden och mångfalden av yrkesområden inom den offentliga sektorn. Bland verksamheterna finns exempelvis stadsmiljö, fritid, kultur och personalavdelningen representerade.

–Det är många som kommer hem till Östersjöfestivalen, ett perfekt tillfälle att presentera kommunens alla verksamhetsdelar och visa att Karlshamns kommun är en attraktiv arbetsgivare. Syftet är att locka tillbaka hemvändare till Karlshamn och för vår del även attrahera till att börja arbeta i Karlshamns kommunala organisation, säger Hanna Wåhlin, personalutvecklare i Karlshamns kommun.

Precis som många andra arbetsgivare, arbetar Karlshamns kommun med att säkra kompetensförsörjningen, såväl i närtid som på sikt. Demografin förändras och som arbetsgivare handlar det om att skapa en hållbar försörjningsutveckling.

–Vi har ett stort kompetensförsörjningsbehov och vi har en viktig uppgift att sprida information om vilka möjligheter det finns till arbete inom vår kommun. Många gånger vet man inte vad en kommun gör och vilka yrkesområden som finns inom den offentliga sektorn. Oftast känner man till de verksamheter man själv kommer i kontakt med i sin vardag, men offentlig sektor erbjuder så mycket mer. Vi har 290 olika yrkeskategorier inom Karlshamns kommun, 70 procent av dessa kräver högskoleutbildning, säger Hanna Wåhlin.

Hon knyter an till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) budskap om värdet och vikten av att arbeta inom offentlig sektor.

–Alla som arbetar i en kommunal organisation eller annan offentlig sektor har ju Sveriges viktigaste jobb. Att jobba i offentlig sektor handlar om att göra skillnad för invånare på olika sätt, oavsett vad det är man jobbar med. Vi får vara med och påverka samhället och göra människors vardag bättre genom den service vi erbjuder och det arbete vi utför. Det är det som driver mig i mitt dagliga arbete, säger Hanna Wåhlin.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige