Gå direkt till innehåll
Ulf Bjäreborn Olsson, Lena Sandgren och Maria Sköldqvist.
Ulf Bjäreborn Olsson, Lena Sandgren och Maria Sköldqvist.

Pressmeddelande -

Karlshamns nya scenkonsthus i Lokstallarna växer fram

Under sommarmånaderna pågår ombyggnad och renovering av Lokstallarnas stora scen som en del i projektet att tillsammans med Regionteatern skapa ett nytt attraktivt scenkonsthus med fokus på dans. Allt för att öka kommunens attraktionskraft och locka dansare från hela världen till Karlshamn.

I Lokstallarna är renoveringen av stora scenen i full gång. Det byggs bland annat en ny entré till stora scenen längst in i Lokstallarna, fönster sätts igen och nytt golv läggs.

– Det ska även bli fler toaletter och duschar på andra våningen. Allt görs för att möjliggöra Regionteaterns planerade arbete och föreställningar till hösten, säger Ulf Bjäreborn Olsson, teknisk projektledare, Karlshamns kommun.

Det var i augusti förra året som Karlshamns kommun och Regionteatern Blekinge-Kronoberg skrev en avsiktsförklaring om etablering av ett scenkonsthus med fokus på dans i Lokstallarna.

– Regionteatern var i behov av en dansscen och vi nappade. Eftersom Karlshamn är en gammal teaterkommun vill vi såklart också gärna ha en fast dansscen i världsklass som lockar storpublik. Det finns bara ett fåtal i Sverige. Vi ser mycket positivt på detta, säger Lena Sandgren (S), ordförande i kulturnämnden.

I Lokstallarna huserar bland annat en av Sveriges största amatörteaterföreningar – Teatersmedjan. Även de ser positivt på den politiska viljan att flytta delar av Regionteaterns producerande verksamhet från Växjö till Karlshamn.

– Vi är supernöjda! Detta gynnar våra barn, ungdomar och vuxna i verksamheten. De kommer få en inblick i den professionella danskonsten och få ta del av olika workshops som kommer hållas i huset, säger Povel Andersson, verksamhetsproducent på Teatersmedjan.

Innan den politiska viljeyttringen kan bli verklighet ska kommunen skaffa sig mer faktaunderlag genom en grundlig utredning.

– I höst ska vi bland annat undersöka ventilation, tak, bullernivåer och inomhusmiljö. Vi ska också titta på hur vi kan knyta ihop Lokstallarna med Bellevueparken så vi får tillgång till fler parkeringsplatser och samverkan mellan husen, säger Ulf Bjäreborn Olsson.

Karlshamns kommun har en budget på totalt tre miljoner som ska täcka investeringar och denna första renovering av stora salen, höstens stora utredning av husets tekniska standard och inhyrd utrustning. Resten ska finansieras genom bidrag och andra aktörer. Regionteatern har via Region Blekinge projektanställt en teknisk chef och projektledare för att jobba med etableringen och Regionteaterns kommande produktioner i Karlshamn. I mitten av september ska den nya stora scenen invigas i dansens tecken.

För mer information kontakta: Maria Sköldqvist, kultur- och bibliotekschef i Karlshamns kommun, 0766-18 89 37 

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Presskontakt

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93
Leila Rudelius

Leila Rudelius

Presskontakt Press- och kriskommunikatör 0454-815 91

Relaterat material

Relaterade nyheter