Skip to main content

Karlshamns stadsarkitekt invald i Sveriges Akademi för arkitektur

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2015 08:00 CEST

Bra arkitektur bidrar till människors livskvalitet. Det menar Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamns kommun och nybliven ledamot i Sveriges Akademi för arkitektur. 

Sveriges Akademi för arkitektur är ett forum för ideellt arbete i professionsområdets yrkesfrågor. Den 15 april valdes stadsarkitekt Emina Kovacic in som ledamot i Akademin.

– Det är ett hedersamt uppdrag där jag får möjlighet att synliggöra även små kommuners utmaningar och möjligheter för att skapa ett hållbart samhällsbyggande, säger Emina Kovacic.

Akademin för arkitektur ser som sin uppgift att bevaka, driva och diskutera aktuella frågor av vikt för arkitekturens utveckling i Sverige och att stödja yrkes- och kunskapsutvecklingen inom ämnet. Det sker bland annat genom olika typer av samtal och möten där en viss fråga diskuteras tillsammans med inbjudna gäster. Akademin strävar efter att tillgängliggöra dessa samtal på olika sätt, till exempel i tidningen Arkitekten. Dessutom utser akademin juryledamöter till Sveriges Arkitekters Kasper Salin-pris, Bostadspris och Kritikerpris.

– Viktiga mål för akademin är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor, säger Emina Kovacic, vars engagemang i akademin i mångt och mycket kommer att handla om hur man får andra samhällssegment att uppskatta arkitektur.

Emina vill gärna se ett samhälle där alla diskuterar vikten av god arkitektur och stadsbyggnad i sin vardag.

–  Då är samarbeten över mentala och fysiska gränser väldigt viktigt. Min uppfattning är att vi genom olika tvärsektoriella samarbeten skapar naturliga forum för externa arkitekturambassadörer som kan bidra till att lyfta vår yrkeskår. Min förhoppning är även att kunna synliggöra små kommunernas möjligheter och utmaningar vad gäller arkitektur och stadsplanering, säger Emina Kovacic.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärgården och havets horisont. I 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.