Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommundagen 29 maj, pressmeddelande

Kommundagen närmar sig. Den 29 maj finns det möjlighet för alla medborgare att möta kommunens olika verksamheter men även de kommunala bolagen och gemensamma förbund finns på plats med både erbjudanden och information. Det finns också chans att få en egen pratstund med kommunalråd och kommundirektör.

Karlshamnsbostäder är på plats under dagen för att berätta om nya klimatsmarta hyresrätter på Skyttevägen i Karlshamn. Västblekinge Miljö berättar om sina lösningar med källsortering och visar miljöanpassade källsorteringskärl samt nya fyrfacksfordon. Ett annat bolag som dessutom blivit prisad för sina miljöinsatser är Karlshamns Energi som lockar med en utlottning av ett helt års förbrukning till 1999 års elhandelspriser.  
Att åka kollektivt är smart och bra för miljön. Blekingetrafiken är på plats för att berätta om ett nytt förslag på stadstrafik och visar samtidigt upp de nya linjesträckningarna och hållplatserna i förslaget. Karlshamnsborna bjuds in att tycka till om förslaget och alla som lämnar synpunkter bjuds på fika. Även Räddningstjänsten är på plats och visar upp ett par av sina bilar.  
Av övriga programpunkter finns det flera som kan locka publik i skilda åldrar. Vägga får en skatepark och den som är intresserad får vara med och påverka hur den ska se ut. En av Sveriges bästa skateparksarkitekter har fått i uppdrag att rita parken och kommer till kommundagen för att ta in synpunkter så här finns det chansen för skatare att vara med och rita sin drömskatepark.
På parkbänken kläcks många idéer. På kommundagen ges tillfälle att slå sig ner på parkbänken och tala en stund med kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson eller kommundirektör Bengt Mattsson. Dessa två kommer att turas om under dagen att möta medborgarna och ta del av synpunkter och svara på frågor. Arrangör är NetPort, Karlshamns kommun och Blekinge Tekniska Högskola som samarbetar i projektet X-Ovation.
Under kommundagen har man även möjlighet att gå ner i kommunens arkiv för att ta sig en titt på stadsprivilegierna. Den som inte bara vill titta på historien gör det klokt att också besöka kommundirektör Bengt Mattssons föredrag, Rådhussalen klockan 11 respektive 13, om framtidens Karlshamn.  
Det finns under dagen även möjligheter att delta i en förkortad version av sommarens populära stadsguidningar. Anki Hansson berättar om spännande historiska miljöer med start kl 11, 12 och 13. Guidningen tar ca 45 minuter, samling vid turistbyråns bord.

Programmet i sin helhet finns utlagt på www.karlshamn.se
För mer information och kommentarer: Eric Sandström , informationschef Karlshamns kommun 0454-812 21.

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Kontakter

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige