Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunfullmäktige tog beslut om stödgrupper

Stödgrupper för utsatta barn ska inrättas inom skola, barnomsorg och fritidsverksamhet. Det beslutade kommunfullmäktige vid senaste sammanträdet, måndagen den 5 maj. Gemensamma riktlinjer och rutiner i frågan ska arbetas fram tillsammans med landstinget och personal i barnomsorg och skola ska få specifik kunskap om utsatta barns situation och deras behov av stöd. Bakgrunden till beslutet är gemensam motion från representanter i de tre partierna kristdemokraterna, folkpartiet och socialdemokraterna. I motionen föreslår representanterna att utsatta barn ska få utökat stöd och att det därför behövs fler stödgrupper i de olika verksamheterna som rör barn och unga. Vid måndagens sammanträde antog kommunfullmäktige detaljplanen för Vettekulla 1:4 och 1:5 i Vettekulla. Planområdet, på knappt 70 hektar, är beläget cirka fem kilometer öster om Karlshamn. Det avgränsas av havet i väster och söder, av fastighetsgräns mot Matvik i öster och av skog och åkermark i norr. Inom planområdet finns drygt 100 befintliga bostadstomter varav de flesta är bebyggda. Planen innehåller mest kvartersmark för bostäder och en allmän platsmark i form av naturmark och vattenområden. Syftet med planen är att på befintliga tomter öka tillåten byggarea jämfört med gällande plan. Syftet är också att möjliggöra ny bebyggelse på nya tomter. Även detaljplanen för fastigheterna Karlshamn 5:14 och Karlshamn 5:15 antogs. Planområdet är beläget ungefär en kilometer från Karlshamns centrum och gränsar till Idrottsvägen och Skyttevägen i Karlshamn. Området är tänkt att bebyggas med flerbostadshus. Kommunfullmäktige tog också beslut om att förlänga tiden till att ta fram en ny detaljplan för brytningsområdet på Sternö (Karlshamn 8:24). Tanken är att området på sikt ska användas för bostäder, turism, fritid och kultur med attraktivt läge för en marina. När det gäller området Sternö-Boön beslutade kommunfullmäktige vidare att en utredning ska göras för att undersöka om det finns möjligheter att göra ett naturreservat på Sternö och Boön. Detta i samarbete med länsstyrelsen och föreningar. Senast i höst ska utredningen presenteras för kommunstyrelsen. Slutligen antog kommunfullmäktige lokala ordningsstadgar i Karlshamns kommun. Föreskrifterna gäller bland annat gaturenhållning och torghandel och gäller från och med den 1 juli i år. Ordningsföreskrifterna kommer att finnas tillgängliga på www.karlshamn.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige