Gå direkt till innehåll
Microcatering kan bli verklighet i Karlshamn

Pressmeddelande -

Microcatering kan bli verklighet i Karlshamn

Krisledningsnämnden i Karlshamns kommun har beslutat att frågan om microcatering ska utredas till nästa nämndsmöte. Krisledningsnämnden ställer sig positiv till att restauranger med permanent alkohol- och cateringtillstånd inte bara ska kunna köra hemleveranser av mat utan också alkohol.

– Under veckan som kommer ska det utredas hur det praktiskt ska gå till och vilka olika krav och förtydligande kommunen behöver göra för att hålla beslutet i linje med alkohollagen, folkhälsomyndigheternas rekommendationer och våra lokala restriktioner kopplat till att vi gemensamt har ett stort ansvar att minska smittspridningen, säger Nina Andersson, näringslivschef i Karlshamns kommun.

Malmö och Växjö kommun har gjort en tillåtande tolkning av bestämmelserna i alkohollagen för cateringtillstånd och därmed gjort det möjligt för restauranger att erbjuda hemtransport av alkohol tillsammans med maten till sina kunder. De har konstaterat att det inom alkohollagstiftningens gränser finns ett utrymme att tillåta leverans av alkohol tillsammans med mat inom ramen för serveringstillstånd för cateringverksamhet för slutna sällskap i enlighet med 8 kap 4 § alkohollagen. Flera fastighetsägare och krögare har hört av sig till näringslivsenheten med input kring att detta sätt att stödja krögarna även borde gå att införa i Karlshamn.

– Vi vill från kommunens sida göra allt vi kan för att värna vårt lokala näringsliv. Kan denna insats öppna upp möjligheter för att rädda jobb och företag så är det jättebra, säger Nina Andersson.

Kontakt: Nina Andersson, näringslivschef, 0735-30 28 10.

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Presskontakt

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93
Leila Rudelius

Leila Rudelius

Presskontakt Press- och kriskommunikatör 0454-815 91