Gå direkt till innehåll
Imami Abdullah är en av de personer på Arbetscentrum i Karlshamn som ska köra ut varor från de nya mikroterminalerna till kommunens olika verksamheter.
Imami Abdullah är en av de personer på Arbetscentrum i Karlshamn som ska köra ut varor från de nya mikroterminalerna till kommunens olika verksamheter.

Pressmeddelande -

Mikroterminaler gynnar både miljö och personal

På måndag den 15 mars så kommer Arbetsmarknadsenheten i Karlshamns kommun att distribuera ut gods med lådcykel för första gången. Detta sker med anledning av att två mikroterminaler nu startas som ett komplement till samordnad varudistribution. Vissa verksamheters beställda gods kommer att mellanlanda i en mikroterminal för att sedan distribueras ut med lådcykel istället för lastbil.

De nystartade mikroterminalerna finns i Östralyckes och Arbetscentrums lokaler och närliggande kommunala verksamheter kommer från och med den 15 mars få en del av sitt beställda gods levererat via elcykel av personal som har en insats hos kommunens Arbetsmarknadsenhet. Mikroterminalerna är ett komplement till kommunens samordnade varudistribution som infördes sommaren 2020. Samordnad varudistribution innebär att varor som ska till kommunens olika enheter som omsorgsboenden, skolor och kontor levereras till en distributionscentral i Munkahus. Därefter körs varorna ut med en lastbil till enheterna enligt ett samordnat schema. Åkeri-, speditions- och logistikföretaget GDL ansvarar för både distributionscentral och distribution och från och med måndag ska GDL även köra ut en del av varorna till mikroterminalerna för att där sedan köras vidare till beställaren med lådcykel.

– Vissa leveranser kommer fortsatt att köras ut med lastbil då alla våra leverantörer inte är anslutna till samordnad varudistribution än, men många beställningar kommer att levereras via mikroterminalerna. Förhoppningen är att fler leverantörer kommer att anslutas framöver så att mer gods kan gå denna väg och samköras, säger Sara Wallman, koordinator på Serviceverksamheten.

Mikroterminalerna är bra främst ur ett miljöperspektiv.

– Att köra ut visst gods med cykel istället för lastbil är bra främst för miljön eftersom kommunen minskar lastbilarnas körsträckor, men det bidrar också till ökad säkerhet kring bland annat skolor och i centrala Karlshamn som blir av med tung trafik, säger Sara Wallman.

Mikroterminalerna gynnar även personer inom Arbetsmarknadsenheten.

– Vi har anställt en extra person på ett år till att börja med som ska sköta logistiken till mikroterminalerna ute i Munkahusterminalen där godset kommer in. I tjänsten ingår det att personen, som bara har ett automatkörkort idag, ska få studera till att få ett manuellt körkort för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, säger Filip Holmström, platssamordnare på Arbetscentrum.

På Arbetscentrum sysselsätts personer som behöver extra stöd och hjälp för att komma ut i arbete eller studier. Där finns nu några trehjulsdrivna ellådcyklar som ska börja rulla på måndag.

– Några personer på Arbetscentrum ska arbeta med att packa varor och cykla ut dem till de olika enheterna. Det blir både friskvård, arbetsträning och för vissa en möjlighet att öva på det svenska språket. Vår uppgift är att stärka personer att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden, och detta passar perfekt för ändamålet, säger Filip Holmström.

– Vår förhoppning är att detta ska bli en positiv förändring för alla inblandade, säger Sara Wallman.

För mer information kontakta: Filip Holmström 0454-811 79 eller Sara Wallman 0454-816 32.

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Kontakter

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Relaterat innehåll

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige