Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Öppet Hus- Mässa Vägga Gymnasieskola

Onsdagen den 26 november kl 17.30 - 20.30 Alla elever som går i årskurs 9 - och deras målsmän tillsammans med andra intresserade har möjlighet att få se och uppleva sexton olika program på Vägga Gymnasieskola. Gymnasieskolan har tretton program och gymnasiesärskolan har tre program som alla presenteras i mässhallen/matsalen. Varje program har representanter på plats som lotsar intresserade besökare vidare till just sitt programs hemvist i skolan.
De sexton olika programmen är: BF - Barn- och fritidsprogrammet BP - Byggprogrammet EC - Elprogrammet EN - Energiprogrammet ES - Estetiska programmet FP - Fordonsprogrammet HR - Hotell- och restaurangprogrammet med Gymnasial Lärlingsutbildning IV - Individuella programmet NV - Naturvetenskapliga programmet OP - Omvårdnadsprogrammet SMI - Idrottsprogrammet SP - Samhällsvetenskapsprogrammet TE - Teknikprogrammet FF - Fastighet och fordon; Gymnasiesärskolan LHA - Livsmedel med handel och administration; Gymnasiesärskolan SHP - Samhällsprogrammet; Gymnasiesärskolan Skolan kommer också att presenteras av ledningen i Väggasalen, vid tre olika tillfällen - kl 18,19 och kl 20
Bo Skandevall representerar KORt och representanter för de program som KORt kompletterar med, kommer att finnas på plats i mässhallen/matsalen. Liselotte Edvardsson från intagningskansliet visar hur man söker till gymnasiet via webben. Cafeteria finns öppen både i E-huset och i F-huset.
Nytt för i år är
Gymnasiesärskolan ingår i Vägga Gymnasieskola
KORt; samarbete mellan kommunerna utvecklas efter hand
Gymnasial Lärlingsutbildning HR startar
Språkstudio - den enda i Blekinge Skolans vision Sveriges bästa gymnasieutbildning - för alla elever varje dag Kontakter: Harriett Svensson, Informatör tel. 0454-815 33 eller 0708 673229; harriett.svensson@utb.karlshamn.se Nils Andersson, rektor tel. 0454-815 07; nils.andersson@utb.karlshamn.se

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Kontakter

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige