Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Presentation av budget 2011

Koalitionspartierna Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna presenterar Karlshamns kommuns budget 2011, tisdagen den 25 maj klockan 11.00.  I budgeten framgår att skatteintäkterna minskar med cirka 2 mnkr under 2011 jämfört med 2010 som en direkt följd av att det tillfälliga konjunkturstödet upphör. Nämnderna tillförs drygt 13 mnkr under 2011 och investeringsvolymen uppgår till ca 161 mnkr.


Koalitionens budgetförslag tar sikte på att utveckla välfärden och skapa nya förutsättningar för framtida tillväxt i Karlshamn och i regionen.  I budgeten konstateras att Karlshamns kommun står inför stora utmaningar och att utöver de behov som finns avseende skola, vård och omsorg, behövs också satsningar för att fortsätta utveckla näringsliv och skapa en bättre arbetsmarknad i kommunen.


I budgeten betonas att tillväxt och livskraft i stor omfattning skapas av människor och företag och genom den service kommunen ger men att tillväxten i samhället måste åstadkommas långsiktigt och utifrån ekologisk och social hänsyn. Koalitionen konstaterar att förutsättningarna för att åstadkomma detta är goda om vi på rätt sätt tar vara på dem inom ramen för en god ekonomi.


Pressinformationen äger rum i Mörrumssalen, första våningen i Rådhuset, Karlshamn. Medverkar gör den politiska koalitionen och ekonomichefen Hans Hyllstedt.


Välkomna!

 

Eric Sandström
Informationschef
---------------------------------------------------------------------------------------------
Karlshamns Kommun
Rådhuset
374 81  Karlshamn
Tel:     0454-81221 (även mobil)
Fax:    0454-816 25
Epost: eric.sandstrom@karlshamn.se
Hemsida: www.karlshamn.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige