Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skolor och äldreomsorg förbereder sig för eventuell strejk

Karlshamns kommun har planerat för hur en eventuell strejk inom måltid och lokalvård ska hanteras inom de verksamheter som berörs från torsdag morgon.

Fackförbundet Kommunal har varslat om strejk från torsdagen den 18 april. Här i Karlshamns kommun gäller strejkvarslet personal som jobbar med måltid och lokalvård inom vissa av våra verksamheter. Det gäller bland annat våra största kök som lagar mat till brukare inom vård och omsorg, men även till förskolor, skolor och omsorgens restauranger. Det gäller också lokalvård för vissa skolor och förskolor. 

Sedan varslet kom har en arbetsgrupp med representanter från de berörda verksamheterna träffats regelbundet för att påbörja förberedelser för de prioriteringar och åtgärder som behöver ske om strejken bryter ut.

Förhandling sker på central nivå mellan Kommunal och Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att få ett nytt kollektivavtal på plats. Det vi gör lokalt är att förbereda oss för att se till att konsekvenserna av en eventuell strejk får så liten effekt som möjligt för våra invånare, framför allt de som behöver våra tjänster i äldreomsorgen, skolan och förskolan.

- En strejk är och ska vara kännbar, det är hela syftet. De av våra medarbetare som går ut i strejk är viktiga för oss som arbetsgivare och gör värdefulla insatser för våra invånare varje dag, säger Daniel Wäppling, kommundirektör.

Så hanterar vi en eventuell strejk

Överlag fortsätter vi att jobba som vanligt inom våra verksamheter om strejken träder i kraft. De medarbetare som inte strejkar fortsätter att jobba med de arbetsuppgifter vi har till vardags, men vissa saker kanske man får göra lite mer än vanligt.

På de förskolor och skolor som påverkas av en eventuell strejk i våra storkök kommer vi att tillhandahålla smörgås med pålägg till lunch. Föräldrar till elever i de grundskolor som inte kan servera lagade måltider till lunch får gärna skicka med eleverna matsäck.

Inom äldreomsorgens särskilda boende tillreder personalen lättare tillagad mat till de boende enligt enklare matsedel. Restaurangerna vid Gustavsborg och Östralycke stängs under en strejk, men restaurangerna vid Björnabacken och Nyponbacken har öppet som vanligt.

Matleveranserna inom hemtjänsten består av frysta portionsrätter som personalen hjälper till att värma när det behövs.

- Vårt största fokus är att se till att ingen av dem vi finns till för drabbas mer än nödvändigt. De behöver vår hjälp av en anledning och vi kommer inte att riskera deras hälsa, säger Marie Björnsson, HR-chef.

Det innebär att vissa arbetsuppgifter kommer att utföras trots strejken, så kallat skyddsarbete. Det är arbete som är nödvändigt för att skydda invånares liv eller hälsa. I nuläget handlar det om att städa hygienutrymmen på förskolor och skolor som omfattas av strejken, och att laga konsistensanpassad kost och specialkost av medicinska skäl för de som behöver det inom förskola, skola och omsorg.

- Vår förhoppning är att Kommunal och SKR ska komma överens innan strejken träder i kraft, men vi har förberett berörda verksamheter för att hantera en eventuell strejk så gott det går, säger Marie Björnsson.

Fakta

Dessa arbetsplatser och yrkesgrupper är varslade om strejk i Karlshamns kommun:

 • Östralyckes kök (kock, måltidsbiträde)
 • Gustavsborgs kök (kock, måltidsbiträde)
 • Stenbackanavets kök (kock, måltidsbiträde)
 • Österslättsskolan (kock, måltidsbiträde, lokalvårdare)
 • Norrevångs förskola (lokalvårdare)
 • Norreports förskola (lokalvårdare)
 • Mörrums skola (lokalvårdare)
 • Möllegårdens skola (lokalvårdare)

Måltiderna på dessa skolor och förskolor påverkas av en strejk:

 • Korpadalsskolan
 • Klockebacksskolan
 • Stenbackaskolan/Navetskolan
 • Bodestorpsskolan
 • Prästslättsskolan
 • Österslättsskolan
 • Bullerbyns förskola 
 • Rosendals förskola. 

Städningen på dessa skolor och förskolor påverkas av en strejk:

 • Norrevångs förskola 
 • Norreports förskola
 • Mörrums skola 
 • Österslättsskolan
 • Möllegårdens skola. 

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Kontakter

Marie Björnsson

Marie Björnsson

HR-chef 0454-811 31
Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige