Skip to main content

Stora utmaningar med ungdomars psykiska hälsa

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2017 08:00 CET

För tredje året har en levnadsvaneundersökning genomförts bland Karlshamns kommuns högstadieelever. Resultaten av de 747 svar som kommit in visar bland annat att flickorna i årskurs 7-9 mår sämre nu än tidigare och att de som går i 8:an mår sämst.

Uppåt 750 högstadieelever, jämt fördelat på flickor och pojkar, fick i våras svara på webbfrågor om tobak, alkohol, narkotika, läkemedel och psykisk hälsa. Detta innebär en svarsfrekvens på 70,4 %. Föregående års undersökningar har även inkluderat gymnasieskolan, men på grund av en alltför låg svarsfrekvens i årets undersökning har denna målgrupp utelämnats i 2017 års rapport.

– Syftet med kartläggningen är att undersöka våra ungas förhållningssätt till alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT), men även att upptäcka samband mellan ungdomars olika levnadsvanor och andra faktorer som kan påverka. Resultaten blir ett viktigt underlag för prioritering och uppföljning av kommunens ANDT-förebyggande arbete, säger Jenny Andersson, folkhälsostrateg i Karlshamns kommun.

Något som sticker ut i årets rapport är svarsfrekvensen för årskurs 9, där 10,3 procent av niondeklassarna uppger att de har använt någon form av narkotika. I 2016 års undersökning låg den siffran på fem procent, vilket indikerar att Karlshamns niondeklassare använder narkotika i större utsträckning än rikssnittet, som sedan 1990-talet pendlat mellan 5-10 procent.

– Cannabis (hasch och marijuana) är en av de narkotikaformer som förekommer mest. Inom målgruppen som uppger sig må dåligt ser vi också att det är mer förekommande med användning av tobak, alkohol och droger än hos de som uppger sig må bra, säger Jenny Andersson.

Bland Karlshamns högstadieelever är det något fler pojkar än flickor som snusar, men allt färre använder snus över lag. När det gäller rökning är statistiken jämn mellan flickor och pojkar.

– Pojkarna har däremot gjort en förbättring under senaste tre åren och vi ser en positiv utvecklingskurva när det gäller rökning. Flickornas resultat håller sig jämt, och det är i år 73 % som aldrig provat att röka, säger Jenny.

Fler pojkar jämfört med tidigare år uppger dock i år att de druckit alkohol. Även om allt fler flickor säger nej till alkohol dricker de, enligt undersökningen, dock generellt oftare än pojkar.

För mer information kontakta: Jenny Andersson, folkhälsostrateg i Karlshamns kommun, 072-389 93 48.