Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Undvik besök på äldreboenden

Karlshamns kommun vill inför jul- och nyårshelgen uppmana alla som har närstående på ett äldreboende att avstå från besök om det inte är absolut nödvändigt.

I Karlshamn har vi fortsatt smittspridning av covid-19 på en hög nivå, precis som i övriga länet och landet i stort. Äldre personer kan drabbas väldigt hårt av coronaviruset. Det är därför särskilt viktigt att så långt som möjligt undvika att få in smitta till våra boenden.

Därför uppmanar vi alla som har äldre anhöriga eller vänner på något av våra särskilda boenden att begränsa besöken på boendet. Det kan kännas särskilt svårt att inte träffa sina närstående kring högtider som jul och nyår, men vi behöver göra allt vi kan för att undvika att få in smitta till våra boenden.

Kontakt:
Maria Bengtsson, t.f förvaltningschef för omsorgsförvaltningen, telefon: 0454-81094

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Presskontakt

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93
Leila Rudelius

Leila Rudelius

Presskontakt Press- och kriskommunikatör 0454-815 91