Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Undvik besök på äldreboenden

Karlshamns kommun vill inför jul- och nyårshelgen uppmana alla som har närstående på ett äldreboende att avstå från besök om det inte är absolut nödvändigt.

I Karlshamn har vi fortsatt smittspridning av covid-19 på en hög nivå, precis som i övriga länet och landet i stort. Äldre personer kan drabbas väldigt hårt av coronaviruset. Det är därför särskilt viktigt att så långt som möjligt undvika att få in smitta till våra boenden.

Därför uppmanar vi alla som har äldre anhöriga eller vänner på något av våra särskilda boenden att begränsa besöken på boendet. Det kan kännas särskilt svårt att inte träffa sina närstående kring högtider som jul och nyår, men vi behöver göra allt vi kan för att undvika att få in smitta till våra boenden.

Kontakt:
Maria Bengtsson, t.f förvaltningschef för omsorgsförvaltningen, telefon: 0454-81094

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Presskontakt

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige