Biogasbolaget och Svealandstrafiken tecknar avtal

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 10:30 CEST

Biogasbolaget i Mellansverige AB och Svealandstrafiken AB har tecknat avtal för uppförande av infrastruktur för tankning av biogas i Odensbacken och Bettorp samt leverans av biogas till Svealandstrafikens lokal- och regionbussar i Örebro och Odensbacken.

Energibolag testar nytt grepp för att hitta rätt IT-kompetens

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 16:27 CEST

I jakten på spetskompetens till företagets digitaliseringsarbete provar Karlskoga Energi & Miljö nya vägar för att hitta rätt medarbetare. En systemutvecklare ska rekryteras och man letar nu utanför regionen - och till och med utanför landets gränser.

Ny insamlingsyta på Mosserud för ökat återbruk

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 11:59 CEST

Idag öppnas en ny yta för återbruk på Mosseruds återvinningsanläggning i Karlskoga.

Nu ska översvämningsproblemen byggas bort

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2018 13:15 CEST

Inom kort startar arbetet för att bygga bort de problem med översvämningar som Karlberg och Lötenområdet drabbats av de senaste åren.

Starkt resultat i Energi & Miljös bokslut för 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 13:00 CET

​Bokslutet för2017 visar på ett starkt resultat för Karlskoga Energi & Miljö samtidigt som bolaget har bland de lägsta priserna i regionen.

Pant till lokal välgörenhet på Mosseruds återvinningsanläggning

Nyheter   •   Feb 26, 2018 08:53 CET

Nu finns det möjlighet att lämna sina pantburkar och PET-flaskor på återvinningsanläggningen vid Mosserud. När man gör det så skänks pengarna för panten till ett lokalt ändamål.

Fler laddstolpar i Karlskoga under 2018

Nyheter   •   Feb 23, 2018 11:30 CET

Karlskoga Energi & Miljö har fått bidrag från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet för att uppföra ett antal laddstolpar för laddning av elbilar i Karlskoga under 2018.

Nytt forskningssamarbete ska undersöka hur vi handlar el i framtiden

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 12:00 CET

Hur ska den etablerade energibranschen ändra sina affärsmodeller för att möta framtidens förutsättningar? Forskare från Örebro universitet och fyra energiföretag i regionen samverkar genom ett treårigt forskningsprojekt för att möta framtidens kundbehov.

Ny marknadschef - han tar över

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 16:04 CET

Vid månadsskiftet tillträder Peter Jarl tjänsten som marknads- och kommunikationschef och ersätter Leif Lundell som har valt att gå i pension under våren. Peter har arbetat länge inom företaget och har en gedigen kompetens inom området.

Arbetsmiljö i framkant trots tuffa förutsättningar

Nyheter   •   Jan 18, 2018 08:53 CET

Under de senaste åren har Karlskoga Energi & Miljö arbetat intensivt med att förbättra arbetsmiljön på företaget genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Insatserna utvärderades nyligen av Arbetsmiljöverket och fick bästa betyg.

- Bakgrunden till att vi har lagt stor vikt vid de här frågorna är att företaget består av många olika verksamheter, där det i vissa fall är en tuff arbetsmiljö. Vi vill förebygga skador och ohälsa i såväl den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön,
säger Jenny Becker, HR-chef på Karlskoga Energi & Miljö.

Arbetet har bland annat bestått i att ta fram policys, rutiner och checklistor, samt att utbilda chefer och medarbetare.

När Arbetsmiljöverket genomförde en rutinmässig inspektion på företaget i december hittades inga brister och ärendet avslutades utan åtgärder.

- I slutrapporten fanns inte ens några tips på förbättringar utan Arbetsmiljöverket var fullt nöjda med vårt arbete kring de här frågorna. Det ser vi som mycket glädjande, och vi kommer naturligtvis att fortsätta utvecklingsarbetet, avslutar Jenny Becker.

Under de senaste åren har Karlskoga Energi & Miljö arbetat intensivt med att förbättra arbetsmiljön på företaget genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Insatserna utvärderades nyligen av Arbetsmiljöverket och fick bästa betyg.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 21 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknads- och kommunikationschef
  • pematetsr.azjargrldc@khnarxglscikobvgaddenzperquginu.sqaeio
  • 0586-750 210

Om Karlskoga Energi & Miljö

På hållbar väg. Tillsammans

Karlskoga Energi & Miljö säljer tjänster inom produktion och distribution av värme, el, ånga och biogas. Andra verksamheter är vatten- och avlopp, renhållning, återvinning, stadsnät och småskalig vattenkraft. Företaget sysselsätter cirka 190 anställda och omsätter drygt 500 Mkr per år.

Adress

  • Karlskoga Energi & Miljö
  • Box 42
  • 691 21 Karlskoga
  • Sweden