Gå direkt till innehåll
Förlängt förordnande som beredskapsflygplats.

Pressmeddelande -

Förlängt förordnande som beredskapsflygplats.

Karlstad är sedan tidigare föreslagen att bli officiell beredskapsflygplats, men det formella beslutet har blivit skjutet på framtiden. För att säkerställa det samhällsviktiga flyget under pandemin har regeringen därför gett Trafikverket i uppdrag att ingå överenskommelser om temporär beredskap vid ett antal regionala flygplatser och detta förordnande förlängs nu.

Överenskommelserna innebär att flygplatserna dygnet runt ska hålla en beredskap att ta emot luftfartyg som utför akuta eller av annat skäl prioriterade transporter för hälso- och sjukvården, t.ex. ambulansflyg. Avtalen ska gälla som längst t.o.m. den 31 maj 2021, säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister, i ett pressmeddelande från regeringen.

Det är positivt att regeringen inser vikten av att säkra krisberedskapen för alla medborgare, i hela landet. Vi tar emot uppdraget med glädje och stolthet, säger Camilla Sperling, vd på Karlstad Airport.

Under 2020 hade Karlstad Airport 2165 rörelser* av samhällsviktig trafik, varav Svensk Luftambulans stod för 1394 rörelser.

Vid 57 tillfällen öppnade flygplatsen upp för trafik under beredskapstid, dvs. nattetid.

* En rörelse är start eller landning av luftfartyg.


Ämnen

Kategorier


Karlstad Airport är Värmlands största flygplats som är belägen cirka 18 kilometer nordväst om Karlstad. Flygplatsen ägs av Karlstads kommun och har cirka 100 000 resenärer per år.

Kontakter

Åsa Jernfält

Åsa Jernfält

Presskontakt Kommunikationsstrateg 054-540 77 11

Karlstad Airport

Ägs av Karlstads kommun och Region Värmland och har ca 100 000 resenärer per år. Flygplatsen har normalt sett både reguljära flyglinjer och chartertrafik till en mängd olika destinationer världen över. Karlstad Airport är för närvarande utsedd till temporär beredskapsflygplats i väntan på utredningen av det officiella utnämnandet. En av våra största verksamhetsutövare är Svensk Luftambulans med ambulanshelikoptrar för akuta uppdrag i Värmlands och Dalarnas län. De har även sin tekniska bas vid flygplatsen där de servar samtliga helikoptrar från alla verksamhetsområden i Sverige. På flygplatsen finns också privata aktörer samt Värmlands Flygklubb och Segelflygklubben. Flygtrafikledningen drivs av ACR Sweden.

Karlstad Airport
Våldalen 570
655 91 Karlstad
Sverige