Gå direkt till innehåll
Karlstad Airport inför korttidsarbete och säkrar samhällsviktig trafik

Pressmeddelande -

Karlstad Airport inför korttidsarbete och säkrar samhällsviktig trafik

Som ett led i arbetet med att bibehålla värdefull kompetens, säkra öppethållningen av flygplatsen och samtidigt minska kostnaderna, kommer Karlstad Airport införa korttidsarbete från och med 4 maj 2020.

Den rådande coronakrisen slår hårt mot förtag och organisationer över hela samhället. Flygbranschen är inget undantag och flygresandet är en viktig del av samhällsekonomin. Trots kraftigt minskad kommersiell trafik flygs dock ständigt en rad viktiga transporter som kanske få känner till, men som har stor betydelse för att landet ska fungera. De kallas Stöd till samhället.
För Karlstad Airports del handlar dessa transporter främst om:

Ambulanshelikopterbasen - Svensk Luftambulans med huvudkontor och verkstad vid flygplatsen – i snitt 7 larm/dygn året om.
Ambulansflyg där man transporterar både svårt sjuka patienter samt viktiga organ för donation – i snitt 5 rörelser/dygn året om.
Brandflyg och spaningsflyg på Länsstyrelsens uppdrag, samt mätuppdrag åt Lantmäteriet – under säsongen i snitt 3 rörelser/dygn.

För att fortsatt kunna erbjuda en öppen flygplats och säkra den samhällsviktiga trafiken för Värmland, beslutade ledningen för Karlstad Airport att ansöka om stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket. Ansökan har nu blivit beviljad. Det statliga stödet innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden, under en period om sex månader. 

Från och med måndag 4 maj kommer korttidsarbete med varierande arbetstidsminskning att införas bland medarbetarna på Karlstad Airport.

̶   För mig är det oerhört viktigt att vi ser till att behålla den viktiga kompetens som finns hos medarbetarna på flygplatsen, då det tar väldigt lång tid att få tillbaka den om man skulle säga upp personal och sedan behöva återanställa. Det är givetvis också viktigt att hålla i ekonomin i ett sådant här läge. Då är detta en väldigt bra lösning, säger Camilla Sperling, vd på Karlstad Airport.

Flertalet andra regionala flygplatser i Sverige som Jönköping, Skellefteå, Kalmar och Kristianstad har redan infört korttidsarbete. Swedavia, som driver de statligt ägda flygplatserna, har infört korttidsarbete för 1900 personer och dessutom varslat 800 personer.

Karlstad Airport är först i koncernen Karlstads kommun med att införa korttidsarbete.

Ämnen

Kategorier


Karlstad Airport är Värmlands största flygplats som är belägen cirka 18 kilometer nordväst om Karlstad. Flygplatsen ägs av Karlstads kommun och har cirka 100 000 resenärer per år.

Kontakter

Åsa Jernfält

Åsa Jernfält

Presskontakt Kommunikationsstrateg 054-540 77 11

Karlstad Airport

Ägs av Karlstads kommun och Region Värmland och har normalt sett både reguljära flyglinjer och chartertrafik till en mängd olika destinationer världen över. Karlstad Airport är utsedd till nationell beredskapsflygplats vilket innebär att hålla beredskap och öppna för samhällsviktig trafik inom en timme, dygnet runt, året runt. En av våra största verksamhetsutövare är Svensk Luftambulans med ambulanshelikoptrar för akuta uppdrag i Värmlands och Dalarnas län. De har även sin tekniska bas vid flygplatsen där de servar samtliga helikoptrar från alla verksamhetsområden i Sverige. På flygplatsen finns också privata aktörer samt Värmlands Flygklubb och Segelflygklubben. Flygtrafikledningen drivs av ACR Sweden.

Karlstad Airport

Våldalen 570
655 91 Karlstad
Sverige