Gå direkt till innehåll
Nytt miljötillstånd för Karlstad Airport

Pressmeddelande -

Nytt miljötillstånd för Karlstad Airport

Efter en drygt tre år lång prövning i domstol har Karlstad Airport fått ett nytt
miljötillstånd enligt miljöbalken. Detta innebär nya miljövillkor för hantering av flygtrafiken.


Ansökan lämnades in under våren 2018 och i slutet av 2019 meddelade Mark- och miljödomstolen dom i målet. Del av domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen och idag meddelades ny dom.

Karlstad Airport har fått gehör för merparten av de föreslagna villkoren i ansökan, vilket bland annat innebär att ambulanshelikoptern vid utryckning får gå snabbaste vägen direkt till olycksplats. I tillståndet tydliggörs också vad som ska gälla för bland annat skolflygsverksamheten.
Karlstad Airport kommer nu närmare se över innebörden av de idag meddelade villkoren.


Ämnen

Kategorier


Karlstad Airport är Värmlands största flygplats som är belägen cirka 18 kilometer nordväst om Karlstad. Flygplatsen ägs av Karlstads kommun och Region Värmland och har cirka 100 000 resenärer per år.

Kontakter

Åsa Jernfält

Åsa Jernfält

Presskontakt Kommunikationsstrateg 054-540 77 11

Karlstad Airport

Ägs av Karlstads kommun och Region Värmland och har normalt sett både reguljära flyglinjer och chartertrafik till en mängd olika destinationer världen över. Karlstad Airport är utsedd till nationell beredskapsflygplats vilket innebär att hålla beredskap och öppna för samhällsviktig trafik inom en timme, dygnet runt, året runt. En av våra största verksamhetsutövare är Svensk Luftambulans med ambulanshelikoptrar för akuta uppdrag i Värmlands och Dalarnas län. De har även sin tekniska bas vid flygplatsen där de servar samtliga helikoptrar från alla verksamhetsområden i Sverige. På flygplatsen finns också privata aktörer samt Värmlands Flygklubb och Segelflygklubben. Flygtrafikledningen drivs av ACR Sweden.

Karlstad Airport
Våldalen 570
655 91 Karlstad
Sverige