Gå direkt till innehåll
Positiv flygplatsutredning - Karlstad  föreslås få allmän trafikplikt.

Pressmeddelande -

Positiv flygplatsutredning - Karlstad föreslås få allmän trafikplikt.

Idag presenterades den statliga Flygplatsutredningen ledd av Peter Norman vars uppdrag har varit att utreda statens ansvar för flygplatserna i Sverige.
Flyget är väldigt viktigt för Sverige, slår utredaren fast och sammanfattar de tre viktiga fokusområden som utredningen kommit fram till: tillgänglighet, säkerhet och hållbarhet. Utredningen är den största som gjorts i Sverige och den tar ett helhetsgrepp över flygplatsinfrastrukturen i hela landet. För Karlstads del finns flera mycket positiva förslag:

Karlstad föreslås få allmän trafikplikt till Arlanda.
Det innebär att staten tar ansvar för en reguljär flyglinje till huvudstaden.

Karlstad föreslås bli permanent beredskapsflygplats.
Karlstad Airport blev 2020 utsedd till temporär nationell beredskapsflygplats. Med utredarens förslag kommer Karlstads förordnande permanentas och utredningen föreslår också mer långsiktighet för att stärka säkerheten i hela Sverige: avtalen bör bli femåriga med ersättning för att hålla beredskap där flygplatsen ska kunna öppna för samhällsviktig trafik inom en timme, dygnet runt.

Karlstad föreslås bli hubb för elflyg.
Utredaren föreslår att Karlstad, tillsammans med Sundsvall, blir en av landets två hubbar för framtidens elflyg. Utredaren understryker Karlstads strategiska läge som särskilt lämpligt, med bland annat närhet till Oslo.

̶ Utredningen är efterlängtad och mycket bra då den tar ett tydligt helhetsgrepp på Sveriges flygplatsinfrastruktur och statens viktiga ansvar för hela landet. Vi är väldigt nöjda med förslagen som berör Karlstad, säger Mikael Lundström ordförande Karlstad Airport.

̶ Vi har längre jobbat för att Karlstad ska få allmän trafikplikt, alternativt en möjlighet att själva få upphandla trafik. Vi är väldigt positiva till utredarens förslag och glada för att man också föreslår ökat statligt ansvar när det kommer till beredskapen och att man ser de regionala flygplatsernas viktiga roll i Sveriges flygplatssystem, säger Camilla Sperling, vd Karlstad Airport.

Peter Norman poängterar att man vill att regeringens beslut i dessa frågor ska ske skyndsamt och utredningen skickas nu ut på remiss. Yttrande ska ske senast 23 maj.

Kontakt:
Camilla Sperling; 054-540 77 01
Mikael Lundström: 070-531 32 70

Ämnen

Kategorier


Karlstad Airport är Värmlands största flygplats som är belägen cirka 18 kilometer nordväst om Karlstad. Flygplatsen ägs av Karlstads kommun och Region Värmland och har cirka 100 000 resenärer per år.

Kontakter

Åsa Jernfält

Åsa Jernfält

Presskontakt Kommunikationsstrateg 054-540 77 11

Karlstad Airport

Ägs av Karlstads kommun och Region Värmland och har normalt sett både reguljära flyglinjer och chartertrafik till en mängd olika destinationer världen över. Karlstad Airport är utsedd till nationell beredskapsflygplats vilket innebär att hålla beredskap och öppna för samhällsviktig trafik inom en timme, dygnet runt, året runt. En av våra största verksamhetsutövare är Svensk Luftambulans med ambulanshelikoptrar för akuta uppdrag i Värmlands och Dalarnas län. De har även sin tekniska bas vid flygplatsen där de servar samtliga helikoptrar från alla verksamhetsområden i Sverige. På flygplatsen finns också privata aktörer samt Värmlands Flygklubb och Segelflygklubben. Flygtrafikledningen drivs av ACR Sweden.

Karlstad Airport
Våldalen 570
655 91 Karlstad
Sverige