Gå direkt till innehåll
Värmland är med och delar på 136 miljoner i bredbandsstöd.
Värmland är med och delar på 136 miljoner i bredbandsstöd.

Pressmeddelande -

Värmland med och delar på 136 miljoner i bredbandsstöd

Under måndagen gick Post- och Telestyrelsen (PTS) ut med nyheten att fyra regioner ska få dela på 136 miljoner kronor i bredbandsstöd, där Värmland är en av de fyra. 

- Fantastiskt goda nyheter för oss, nu fortsätter vårt arbete, säger Elin Bertilsson, stadsnätschef på Karlstads El- och Stadsnät.

I mitten av januari presenterade PTS en ny modell för bredbandsstöd till Regeringen, bland annat innehållande förslag på hur de 650 miljoner kronorna ska fördelas i landet. Fokus låg bland annat på att fördela bidraget där så många hushåll som möjligt kan dra nytta av det, framförallt i områden där det saknas förutsättningar för en snabb bredbandsutbyggnad på kommersiella grunder. Av de 650 miljonerna betalas 136 miljoner ut redan i år, där alltså Värmland är en av fyra regioner (tillsammans med Blekinge, Västra Götaland och Västernorrland) som får ta del av bidraget.

- Värmland består till väldigt stor del av landsbygd vilket såklart innebär utmaningar i bredbandsutbyggnaden. Vi har dock kommit en bra bit på vägen men det finns mycket kvar att göra. Bidraget är därför självklart väldigt välkommet, säger Elin Bertilsson.

I Värmland samarbetar Karlstads El- och Stadsnät med stadsnäten i Arvika, Forshaga, Hammarö, Kil, Munkfors och Årjäng (även Vansbro och Åmål ingår i samarbetet), ett samarbete som varit väldigt lyckat.

- I och med att vi har kunnat dela med oss av vår kompetens, kunnat dela på resurser och samarbetat som en gemensam stor aktör i lägen där det är tufft att vara liten ensam, har vi vunnit väldigt mycket. Ett klockrent exempel på det är Munkfors kommun som nu mer eller mindre är helt klara med sin fiberutbyggnad, säger Elin Bertilsson.

Bidraget blir nyckel till fortsatt utbyggnad

Trots goda exempel och en hög utbyggnadstakt finns det fortfarande mycket kvar att göra, men ambitionerna finns för att lyckas hela vägen.

- Vi följer vår utrullningsplan, vi vill nå alla som vill ha en fiberanslutning. Vi bygger "inifrån och ut" och försöker nåt ut till så många som möjligt längs med vägen. Bidraget ger oss möjligheten till att fortsätta vårt arbete och att nå bredbandsmålet.

Trots många bra förslag vill Elin Bertilsson skicka med en brasklapp.

- Ja, det är jättebra att det tillsätts pengar men ska man ha några synpunkter så är väl det att de bör se över den så kallade lokaliseringsprincipen*. Den kan tyvärr bromsa bredbandsutbyggnaden på ställen där det redan är svårt att nå ut till alla.

Vid frågor, kontakta Elin Bertilsson på 054-540 80 13 eller via elin.bertilsson@karlstad.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


*Lokaliseringsprincipen syftar till den praxis som gör att en kommunal aktör enbart får verka och bygga bredbandsnät inom den egna kommunen. Kritik har riktats från flera håll då man menar att områden som ligger nära kommungränsen kan gå miste om en anslutning just på grund av detta. Typexemplet är det fall där bredbandsaktören i den egna kommunen inte kan ansluta det aktuella området samtidigt som den angränsande kommunen, som kanske har möjligheten, inte får ansluta. ​Bland annat har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uttryckt kritik mot lokaliseringsprincipen.

Karlstads El- och Stadsnät är ett kommunalägt bolag som äger, förvaltar, driftsäkrar och bygger ut Karlstads kommuns elnät och fibernät. Vi är ett medborgarägt bolag med ett kommunalt uppdrag att bedriva nätverksamhet för överföring av elektricitet och bredbandstjänster samt att utföra mindre kundentreprenader. Syftet med vår verksamhet är att främja distributionen av elektricitet och tillgången till bredband och bredbandstjänster på ett sätt som är värdeskapande för Karlstads kommun och dess invånare.

Presskontakt

Sofia Strömberg

Sofia Strömberg

Presskontakt Kommunikatör 070-020 81 13

Pia Nyquist

Presskontakt Marknadschef +46 (0)54-540 73 93
Malin Åhs

Malin Åhs

Presskontakt Kommunikatör 0700208113

Vi bygger nätverk i världsklass i framtidskommunen Karlstad.

Karlstads El- och Stadsnät är ett kommunalägt bolag som äger, förvaltar, driftsäkrar och bygger ut Karlstads kommuns elnät och fibernät.
Vi är ett medborgarägt bolag med ett kommunalt uppdrag att bedriva nätverksamhet för överföring av elektricitet och bredbandstjänster samt att utföra mindre kundentreprenader. Syftet med vår verksamhet är att främja distributionen av elektricitet och tillgången till bredband och bredbandstjänster på ett sätt som är värdeskapande för Karlstads kommun och dess invånare.

Karlstads El- och Stadsnät
Karlstads El- och Stadsnät AB
651 84 Karlstad
Sverige