Skip to main content

Taggar

Utbildning och barnomsorg

Uppleva och göra

Bygga och bo

Miljö och energi

Trafik och infrastruktur

Näringsliv och arbete

Kommun och politik

Karlstad växer

Förtroendevalda

Studiedag 2 mars 2020

Studiedag 2 mars 2020

Dokument   •   2020-02-28 10:15 CET

Yrkesinformation 2019 - schema

Dokument   •   2019-12-03 08:15 CET

Skrivelse till kulturdepartementet

Skrivelse till kulturdepartementet

Dokument   •   2019-10-30 12:24 CET

Skrivelse till kulturdepartementet om Förintelsemuseum
Karta över framtida markanvändning vid Välsviken
Översikt av hela området och föreslagna byggnationer och förändringar
Rapport Kritik på teknik för Karlstads kommun
Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista

Dokument   •   2019-07-01 13:24 CEST

Skrivelse flygtrafikupphandling Karlstad Värmland
Illustration flerbostadshus Karlagatan

Illustration flerbostadshus Karlagatan

Dokument   •   2019-06-19 13:37 CEST

Samrådsredogörelse för vision och planprogram för Skutberget - 190515
Illustration detaljplan sagovärlden Muminvärlden - 190515
Detaljplan sagovärlden Muminvärlden - 190515
Samrådshandling Stadsdelsvision för Viken

Samrådshandling Stadsdelsvision för Viken

Dokument   •   2019-04-15 09:49 CEST

Illustration över stadsdelsvision Viken (Bild: 02Landskap)
Illustration av dagvattenpark med förklarande text (Illustration: 02Landskap)
Illustration över dagvattenpark (Illustration: 02Landskap)
Sektionsskiss Sjömansgatan (Illustration: 02Landskap)

Illustration av hur Sjömansgatan och intillliggande mark kan användas. Siffror anger meter.

Ritning ny gestaltning av Redaretorget

Ritning ny gestaltning av Redaretorget

Dokument   •   2019-04-02 07:37 CEST