Gå direkt till innehåll
2023 års vinnare av Byggnadsvårdspriset är gamla apoteket i Molkom

Pressmeddelande -

2023 års vinnare av Byggnadsvårdspriset är gamla apoteket i Molkom


Idag delades årets Byggnadsvårdspris ut till Molkoms före detta apotek. Byggnaden står vackert på en kulle i korsningen mellan Stationsgatan och Mejerigatan och är ett naturligt blickfång. Priset delades ut av stadsbyggnadsnämndens ordförande, Anders Tallgren (S) och Niklas Wikström (L), 1:e vice ordförande. Mottagare var husets ägare, syskonparet Monica och Lennart Karlsson.

- Byggnadsvårdspriset är viktigt för att belöna tidstypiska renoveringar av äldre byggnader. Det är lite extra roligt att få dela ut priset i år, dels för att det kommit in ovanligt många bra nomineringar, dels också för att vi får dela ut ett pris i en av våra mindre orter, säger Anders Tallgren, (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden

  Motiveringen till priset

  Molkoms före detta apotek, ursprungligen byggt 1796 och senare flyttad till sitt nuvarande läge på 1890-talet, har genomgått en respektfull renovering. Med en tidstypisk färgsättning och återskapade snickeridetaljer vid verandan framhävs dess historiska betydelse. Dessa åtgärder inte bara bevarar byggnadens karaktär utan stärker också förståelsen för det stationssamhälle som uppstod i samband med järnvägens ankomst till Molkom.”

  2022 års pris till Tricotfabriken

  Förra årets pris gick Lecab fastigheter AB som med respekt för byggnadens karaktär färgsatt och renoverat Tricotfabrikens fasad. Tricotfabriken ligger på Hagalundsvägen. Jurin ansåg att den nyrestaurerade byggnaden bidrar till en unik kulturmiljö som synliggör den industriella historien längs Klarälven.

  Pris till den som gjort en insats för god byggnadskultur

  Byggnadsvårdspriset går till den person eller företag som gjort en konkret och begriplig insats för god byggnadskultur inom Karlstads kommun. Det kan innebära en varsam och kvalitetsmedveten renovering/restaurering med tidstypiska material och hantverksmässiga metoder med respekt gentemot byggnadens karaktär och särdrag. Det kan också innebära en betydande kunskapshöjande insats som är riktad till en bred allmänhet där byggnadsvård och Karlstads unika byggnads- och bebyggelsekultur har uppmärksammats. Byggnadsvårdspriset har delats ut sedan 2016 då det instiftades


  Kontakt

  Anders Tallgren, (S), ordförande, telefon. 054-540 10 45

  Monika Martinsson, kommunikationsstrateg, telefon 0700-208451

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kommunen med den glada solen som symbol

  I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.