Gå direkt till innehåll
Sundstaparken var en av parkerna som Karlstadsborna kunde tycka till om.
Sundstaparken var en av parkerna som Karlstadsborna kunde tycka till om.

Pressmeddelande -

470 lämnade synpunkter om Karlstadsparker

Utegym, skulpturpark, lekplats där barn kan lära sig trafikregler och fler sittplatser. Det är några av de förslag som Karlstadsborna gett kommunen nu när ett parkprogram ska tas fram.

Karlstads kommuns parkprogram ska innehålla en plan för hur Karlstads parker ska förbättras och beräknas bli klar under 2020. Just nu håller kommunen på med en inventering av parkerna både i Karlstads stadsdelar och i kommunens kransorter. Över 100 parker ingår och fokus ligger på att se över nuläget och utvecklingspotentialen för parkerna, med inriktning på hälsa, miljö och biologisk mångfald.

Mest förslag om Gubbholmen

Som en del i inventeringen vill kommunen få Karlstadsbornas syn på parkerna. Skyltar sättes därför upp i 13 så kallade stadsdelsparker, större parker eller grönområden som ska kunna nyttjas av en hel stadsdel, under juli. Skyltarna uppmanade parkbesökarna att svara på frågor om vad de tycker om med platserna och vad de vill kunna göra mer av. Totalt 470 svar kom in. De flesta parker fick mellan 20 och 40 synpunkter och flest kom det in om Gubbholmen (121 stycken).

- Vi är jätteglada för det engagemang så många har visat och det är inspirerande läsning att läsa alla förslag. Vi har fått förslag om allt från gräslabyrinter till bordtennis och grillplatser, berättar Karin Pettersson, landskapsarkitekt på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Ska kokas ner till ett parkprogram

Alla förslag ska nu analyseras och tillsammans med ytterligare utredningar ligga till grund för kommunens parkprogram. I parkprogrammet kommer kommunen ha en övergripande plan för hur parkerna ska skötas och göra en prioritering av vilka parker som de ska satsa extra på.

- Tyvärr kommer vi inte kunna utveckla alla parker. Vi hoppas att alla som lämnat förslag har förståelse för att vi inte kan göra alla idéer till verklighet och att det här är ett arbete som kommer ta tid. Men vi kommer att kunna ta hand om flera förslag men vilka är för tidigt att säga idag, säger Karin Pettersson.

För mer information kontakta:

Karin Pettersson, landskapsarkitekt teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 70 62

Annica Granlund, kommunikationsstrateg teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 68 66

Fakta om undersökningen

Parkprogrammet kommer innehålla över 100 parker. Kommunen ställde frågor om 13 parker i den här omgången. Fler parker kan bli aktuella längre fram. Synpunkter gick att lämna 15 juli till 4 augusti. Samtliga synpunkter finns att läsa på https://karlstad.se/parkprogram

Park Stadsdel Antal inkomna synpunkter
Borgmästarholmen Sandbäcken 41
Gruvlyckeparken Gruvlyckan 21
Gubbholmen Haga/Norrstrand 121
Kroppkärrssjön Södra Kroppkärr 36
Kvarnbergsparken Kvarnberget 33
Lorensbergsparken Lorensberg 22
Norrstrandsparken Norrstrand 42
Orrholmsparken Orrholmen 41
Rudsdalen Rud 36
Rönndungen Norra Kroppkärr 24
Sundstaparken Sundsta 16
Söderängsparken Romstad 10
Våxnäsparken Klara 27

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.