Gå direkt till innehåll
Beslut från stadsbyggnadsnämnden 23 januari

Pressmeddelande -

Beslut från stadsbyggnadsnämnden 23 januari

Här kan du läsa om några av de beslut som stadsbyggnadsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 23 januari. För samtliga beslut, se protokollet på karlstad.se inom kort.

Detaljplan ska tas fram för fler bostäder vid Tullholmsviken

Lecab fastigheter AB vill bygga bostäder vid korsningen Hammarleden och Packhusallén men eftersom dagens detaljplan endast tillåter parkering och kontor ska detaljplanen nu ses över. Efter att den nya bullerförordningen trädde i kraft 2017 är det möjligt att detta kvarter nu kan innehålla bostäder.

Att Lecab ska bygga på den här platsen beror på så kallad dubbel markanvisning. För att få bygga på denna tomt vid Tullholmviken har Lecab först fått bygga i Väse.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan.

Detaljplan antagen för bytt flerbostadshus längs Karlagatan på Herrhagen

På befintlig parkering blir det nu möjligt att istället bygga ett nytt fyravåningshus i vinkel mot Karlagatan. Träden närmast gatan kan behöva tas ner för att bygga det nya huset. Träden närmast gatan bedöms må sämre än de på insidan av parkering så därför ha de träd som mår bättre fått ett särskilt skydd i detaljplanen.

En ny parkeringsplats kommer att anordnas norr om det nya huset. Det kommer även finnas parkeringsplatser under mark. Det blir totalt 138 parkeringsplatser.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för Glasberget 23.

Ny detaljplan antagen som tillåter bostäder eller mindre handel och kontor vid Kronoparkens villaområde

På fastigheten Sufflören 1 vid Kronoparkens villaområde ligger idag en byggnad som använts som livsmedelsbutik fram till början av 2000-talet. Nu ska platsen kunna användas till bostäder, handel eller kontor. Den nya detaljplanen tillåter lite olika användningsområden men bestämmer att den största byggnadsarean inte får vara större än 30 procent av hela fastigheten och huset får inte vara högre än två våningar.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för Sufflören 1.

Bygglov för LSS-boende norr om Väse

Emrahus AB har ansökt om bygglov för att bygga ett flerbostadshus med LSS-boende, det vill säga ett boende med särskild service för vuxna. Huset kommer innehålla sex lägenheter och ska ligga längs med väg 240.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Väse Klockargård 1:2.

För mer information, kontakta

Erik Nilsson (KD), ordförande, telefon 054-540 12 77

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har nästan 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.