Skip to main content

Beslut från stadsbyggnadsnämnden 28 augusti 2019

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2019 12:00 CEST

Här kan du läsa om några av de beslut som stadsbyggnadsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 28 augusti. För samtliga beslut, se protokollet på karlstad.se inom kort.

Ny detaljplan antagen för lägenheter och större förskola på Norrstrand

Karlstads Bostads AB (KBAB) vill bygga bostäder och förskola på den tomt där Hagaborgs förskola ligger idag. Den befintliga förskolan ska rivas och ersättas av en ny förskolebyggnad och två bostadshus. Den nya förskolan ska bli två våningar och bostadshusen ska bli åtta respektive nio våningar.

Med den nya detaljplanen skyddas även två värdefulla byggnader. Hagaborgs kloakpumpverk och pumpverkets före detta vaktmästarbostad som ligger i närheten är välbevarade representanter för 1930-talets kommunaltekniska anläggningar och får därför rivningsförbud och varsamhetsbestämmelse så att de ska bevaras för framtiden.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för del av Åkaren 2 mm.

Ny detaljplan antagen för 50-70 bostäder i Busterud

Den nya detaljplanen gör det gamla fritidshusområdet till ett område för permanentbostäder med kommunal infrastruktur. Planen har utformats så att den lantliga karaktären med inslag av skog, stora tomter och kuperad terräng kan bibehållas i så stor utsträckning som möjligt.

Se separat pressmeddelande!

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för del av Busterud.

Ny detaljplan antagen för att bygga en större Fredricelundsskola med ny placering

Fredricelundsskolan på Våxnäs behöver kunna ta emot fler elever. Kommunen planerar att riva den befintliga skolan och bygga en ny större skola i närheten. Den nya skolan kommer även innehålla bibliotek och annan social verksamhet som ska vara till för alla, inte bara skolans elever.

Den nya skolan ska byggas i två våningar men detaljplanen tillåter tre våningar ifall skolan behöver byggas till i framtiden. Den placeras så att ena änden av skolan hamnar nära norra delen av Våxnäs centrum. Här bildas ett torg som kopplar ihop de två platserna.

Fredricelundsskolan får en större skolgård. Fotbollsplanen, som nu lämnar plats åt skolan, flyttas till gräsytan norr om nuvarande Fredricelundsskolan.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för Fredicelundsskolan.

Bygglov för campingstugor på Bomstad

Bomstadsbaden Camping AB har sökt strandskyddsdispens och bygglov för fyra campingstugor som ska hyras ut till gäster. Stugorna ersätter en befintlig byggnad som ska rivas.

Det fyra stugorna kommer att vara 68,5 kvadratmeter vardera och innehålla två sovrum, kombinerat kök/vardagsrum, toalett och uteplats.

Det pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för campingområdet men den är inte klar än. Bygglovet beviljas utifrån gällande detaljplan men kommunen bedömer att stugorna kan infogas i den framtida detaljplanen.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen beslutade att bevilja bygglov.

För mer information kontakta:

Erik Nilsson (KD), ordförande, telefon 054-540 12 77  

Magnus Resare (M), andre vice ordförande, telefon 070-587 03 31