Gå direkt till innehåll
Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

Pressmeddelande -

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

Bygglov för flerbostadshus, förvaringsbod för etablering av höghöjdsbana på Skutberget och anstånd med beslut om bygglov är några av de beslut som fattades av stadsbyggnadsnämnden den 12 februari. Stadsbyggnadsförvaltningen fick också i uppdrag att genomföra en lokaliseringsutredning för båtplatser i Karlstad. För samtliga beslut, se protokollet på karlstad.se inom kort.


Anstånd med beslut om bygglov för affärsbyggnad på fastigheten Skepparen 6 och 7

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 12 december 2019 att upphäva gällande detaljplan för området Skepparen 6 och 7, beläget i Viken. Detta beslut har ännu inte vunnit laga kraft. Stadsbyggnadsnämnden har därför idag beslutat att hålla ärendet vilande till dess att upphävandet av detaljplanen vunnit laga kraft.


Bygglov har beviljats för flerbostadshus på fastigheten Kanoten 10

Bygglov har beviljats för ett flerbostadshus om sex våningar i Inre hamn intill rondellen Packhusgatan och Lagergrens gata. Totalt ska 36 lägenheter uppföras i storlekarna 1-3 rum och kök. Flerbostadshuset kommer att få en fasad av stående träpaneler.


Bygglov för nybyggnad av förvaringsbod för etablering av höghöjdsbana på Skutberget

Bygglov för nybyggnad av en förvaringsbod på fastigheten Fintatorp 2:1 har beviljats. De sökande avser att etablera en höghöjdsbana i området där förvaringsboden kommer att användas för kundmottagning och förvaring av selar och tillbehör. Etableringen sker på en del av Skutberget som inte omfattas av detaljplanen.

En etablering av en höghöjdsbana kompletterar friluftsområdet på Skutberget i den riktning kommunen beslutat.


Bygglov har beviljats för nybyggnad av förskola i stadsdelen Sommaro

Den planerade förskolan ligger i direkt anslutning till Jakobsbergsskogen, fastigheten Rödklövern 1.

Den nya förskolan kommer att bli 795 kvadratmeter fördelade på två våningar och bestå av fem avdelningar för cirka 100 barn och 20 personal.


Bygglov för nybyggnad av förskola, skola, bibliotek, familjecentral och förrådsbyggnader på fastigheterna Bänken 1 och Våxnäs 2:1 har beviljats

Bygglovet avser nybyggnad i stadsdelen Våxnäs i anslutning till Fredricelunds skola och förskola. Förslaget innebär en ny byggnad i två våningar som innehåller skola, förskola och en mer allmän del som ska innehålla en familjecentral, bibliotek och en idrottshall.


Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en lokaliseringsutredning för båtplatser i Karlstads tätort

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att en övergripande lokaliseringsutredning behöver genomföras för att kunna erbjuda fler båtplatser till Karlstadsborna. Översiktsplanens mål är att öka tillgängligheten till Vänern och Klarälven ytterligare samtidigt som efterfrågan på båtplatser är omfattande. Kommunens ambition är att bygga ut antalet båtplatser i Karlstad både genom kompletteringar av befintliga anläggningar och nyanläggningar. En utgångspunkt är att dessa anläggningar ska vara allmänt tillgängliga.

Ämnen

Taggar

Regioner