Skip to main content

Bygget av Karlstads första närproducerade förskola är igång

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2019 12:44 CEST

Ordförande i teknik- och fastighetsnämnden Henrik Lander (C) och projektledare Charlotte Stenberg får grävhjälp av några av barnen på Norrstrands förskola

I dag togs ett första spadtag som symbolisk start för bygget av nya Norrstrands förskola. Huset byggs i massivt trä från Värmland och Mellansverige. När projektet är klart hösten 2020 har förskolans kapacitet fördubblats, från fyra till åtta avdelningar.

I dag består Norrstrands förskola av fyra förskoleavdelningar fördelat på två byggnader. De två befintliga byggnaderna behålls och renoveras och gården kompletteras med en ny byggnad i två plan. Det innebär att Norrstrands förskolas kapacitet fördubblas och går från fyra till åtta avdelningar. Det nya huset byggs i massivt trä och kommer att rymma fyra avdelningar och ett mottagningskök.

- Det är roligt att vi ännu en gång bygger en förskola i massivt trä. Det här kommer även bli vår första lokalproducerade skola eftersom virket till största del består av träd från Värmland och Mellansverige, säger Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden.

Ännu en skola i central Karlstad

Förskolan ligger i ett område som byggs ut och förtätas i snabb takt, därför behöver den utökas. Trycket på förskoleplatser är stort i centrala Karlstad och det här är en av flera satsningar på förskolor i centrala Karlstad

- De senaste åren har vi fått fram flera nya förskoleplatser med bland annat Lotsen, Fullriggaren och Klara förskola. Och vi fortsätter att satsa på förskolor eftersom barnfamiljer väljer att bo kvar i centrala lägen, säger Niklas Wikström ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Kommunen är nu på gång och bygger förskolor på Norrstrand, Herrhagen och Rud och planerar för Hagaborg, Sommarro och Jakobsberg. 

Utemiljö och förskolegård

I samband med byggnationen tar kommunen även ett helhetsgrepp om utemiljö och bygger om den. För att skapa en stor kreativ miljö kommer kommunen att använda en bit av Norrstrandsparken. Gården kommer att användas som förskolegård under dagtid, men vara tillgänglig för allmänheten under kvällar och helger.

Entreprenör är Skanska och virket till bygget levereras av Stora Enso. Norrstrands nya förskola ska stå klar hösten 2020.

För mer information kontakta:

Charlotte Stenberg, projektledare 054-540 86 17

Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden 054-540 12 78

Niklas Wikström (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden 054-540 12 82