Gå direkt till innehåll
Johanna Gunnarsson, Niklas Wikström, Birgitta Vuorinen och Pernilla Lörner samlade i förskolan Dirigentens fina växthus.
Johanna Gunnarsson, Niklas Wikström, Birgitta Vuorinen och Pernilla Lörner samlade i förskolan Dirigentens fina växthus.

Pressmeddelande -

Demokrati och inflytande – en del av barns och elevers vardag

Kommunens skolor och förskolor arbetar på flera olika sätt med demokrati och att ge barn och elever inflytande över sin utbildning. Både formaliserat genom exempelvis barn- och elevråd och i det dagliga arbetet genom de vuxnas förhållningssätt till barnens och elevernas åsikter.

I förskolans och skolans uppdrag ingår att barn och elever ska få förståelse för och inflytande i den demokratiska processen.

- Vi kan aldrig ta demokrati för givet. När vi ser utvecklingen i vissa europeiska länder blir det tydligt hur viktigt det är att vi kontinuerligt pratar om och värnar demokratin. Det är också därför som det är viktigt att barn och unga tidigt får vara delaktiga, att de vet att de kan påverka och att allas röster är lika värda. De är ju de som är våra framtida beslutsfattare och ledare, säger Niklas Wikström, ordförande i barn- och ungdomsnämnden

  Att få de yngre barnen delaktiga

  Dirigentens förskola arbetar sedan några år tillbaka med barnråd. Med de äldre barnen samlas de och pratar medan de yngre istället observeras utifrån hur de agerar i olika situationer.

  - Vi utgår från diskrimineringsgrunderna och sätter på oss olika glasögon för att studera eller prata om en viss frågeställning ihop med barnen. Målet är alltid att det ska bli en konkret aktiv åtgärd efteråt. Får vi svar vi inte kan göra något åt har vi helt enkelt ställt fel fråga. Vi försöker alltid att återkoppla till barnen, tala om vad vi har ändrat och att det var utifrån deras delaktighet säger specialpedagog Pernilla Lörner.

  Avdelningarna har formella barnråd fyra gånger per år men det blir även en del spontana råd när det dyker upp nya frågeställningar, till exempel vid förändringar i lärmiljön.

  - Vi tänker mycket på hur vi får barnen medvetna om deras möjlighet att påverka, på vår egen inställning och på maktperspektivet, att vi inte är bättre än barnen bara för att vi är stora, säger leg. förskolläraren Johanna Gunnarsson.

  Det demokratiska perspektivet genomsyrar hela förskolans utbildning. Förskolans lärmiljöer utgår alltid från barnens intressen och det demokratiska arbetssättet används även vid reflektionstid, dokumentation och analyser.

  Eleverna ska ha det inflytande de klarar av

  På Rudsskolan går 530 elever och det är en utmaning hur alla ska få göra sin röst hörd. Lösningen är en tydlig rådsstruktur med regelbundna klassråd och enhetsråd. På enhetsråden väljs bland annat vilka som ska få de eftertraktade platserna i elevrådet. I Råden får eleverna träna på att vara formella och att skilja på vad som är någons enskilda åsikt och vad som är angeläget för flera och ska föras vidare.

  - Men det allra viktigaste är det informella inflytandet- att eleverna blir lyssnade på av oss vuxna. De ska alltid ha det inflytande de klarar av och de ska veta vad de får ha ansvar och inflytande över. Det är så häftigt att se hur eleverna växer med uppgiften när vi låter dem ta det ansvaret, säger Birgitta Vuorinen som är biträdande skolledare och koordinator för elevrådet på Rudsskolan.

  För mer information kontakta:

  Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 070-001 82 00

  Birgitta Vuorinen, biträdande skolledare Rudsskolan, 054 – 540 35 46

  Pernilla Lörner, specialpedagog Dirigentens förskola, 054 – 540 29 72

  Johanna Gunnarsson, leg. förskollärare Dirigentens förskola, 054– 540 32 18

  (Sara Malmborg, kommunikatör, 054 - 540 29 04

  Ämnen

  Taggar

  Regioner

  Kommunen med den glada solen som symbol

  I Karlstads kommun bor nästan 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar drygt 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.