Gå direkt till innehåll
Förändringar i arbetsmarknads- och socialnämndens sparpaket

Pressmeddelande -

Förändringar i arbetsmarknads- och socialnämndens sparpaket

11 februari beslutade kommunstyrelsen att arbetsmarknads- och socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag i driftsbudget för 2020 och framåt med 10 mkr.

12 februari beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden hur tilläggsanslaget kommer att fördelas:

  • Icke beslutade sparåtgärder som nu kan undvikas: 3,2 mkr.
  • Feriejobb: 3,4 mkr. Skall skjutas till 600 tkr för 2021.
  • Mötesplats Tingvalla, fortsatt drift: 1,5 mkr.
  • Återställt föreningsbidrag: 0,6 mkr.
  • Familjerådgivare, ytterligare en tjänst kvar: 0,6 mkr.
  • Ytterligare en fältassistent unga kvar: 0,6 mkr.

Summa: 9,9 mkr

Bakgrund

I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om en översyn av förvaltningens ekonomi och verksamhet. I december 2019 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden om ett sparpaket som ska vara genomfört 2022.

För mer information kontakta:

  • Per-Inge Lidén (MP), ordförande, telefon: 0700-018271.
  • Christian Norlin (S), förste vice ordförande, telefon: 0703-620275.
  • Per Scheutz (L), andre vice ordförande, telefon: 0705-160792.

Ämnen

Taggar

Regioner