Gå direkt till innehåll
Plankarta för förslaget till ny detaljplan. Gul markering visar var de nya husen ska kunna byggas.
Plankarta för förslaget till ny detaljplan. Gul markering visar var de nya husen ska kunna byggas.

Pressmeddelande -

Förslag att Knappstad växer med 15 hus

I ett förslag till ny detaljplan föreslår Karlstads kommun nu att det kan byggas cirka 15 småhus på Knappstad. Husen ska kunna fördelas mellan radhus och villor i en till två våningar. Den stora ladan skyddas och får inte rivas. Nu får grannarna lämna sina synpunkter.

Idag fattade stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslut att detta förslag till detaljplan ska gå ut på samråd. Syftet med den nya detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder. Tanken är att bygga enbostadshus och parhus inom området.

En stor gammal lada som tillhört Knappstad gård är en av områdets äldsta byggnader och finns bland annat med på en karta från 1875. Ladan får därför rivningsförbud och skydds- och varsamhetsbestämmelser för att säkerställa att den bevaras för framtiden.

En vall ska även byggas längs med Skoghallsvägen för att bland annat skydda området från buller.

För mer information kontakta:

Erik Nilsson (KD), ordförande stadsbyggnadsnämnden, tfn 054-540 12 77

Jonas Zetterberg, planchef stadsbyggnadsförvaltningen, tfn 054-540 45 34

Ämnen

Regions